Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslust på Tallen

Skapad 2016-11-25 09:37 i Gamla Överby förskola Vaxholm Stad
Förskola
Citat från Astrid Lindgren - "O mäktiga féer, ge mitt barn i faddergåva inte bara hälsa, skönhet, rikedom och allt det där ni brukar komma stickande med - ge mitt barn läshunger, det ber jag er om med brinnande hjärta! Jo, för jag vill så gärna att mitt barn ska få i sin hand nyckeln till det förtrollande landet, där man kan hämta den sällsammaste av glädje."

Innehåll

Syfte -

att målmedvetet planera avdelningens läsmiljö, vara en läsande förebild, tydligt förhållningssätt till föräldrar och samverka för att barnen ska ges goda möjligheter att upptäcka skriftspråket.

Mål -

att barnen ska bli nyfiken och intresserad av den skriftspråkliga världen.

Innehåll -

regelbundna biblioteksbesök med böcker efter barnens intresse och förskolans traditioner, bokpåse "Läslust på Tallen" - samverkan förskola/hem, utveckla läsmiljön på avdelnlingen efter varje barns erfarenhetsvärld - högläsning och återkoppling av text, samarbete med den kommunala logopeden.

Metod -

att föra strukturerade samtal med barnen om olika texter, berätta och låta barnen dramatisera, att utifrån sin erfarenhetsvärld ta viktiga steg i sin utveckling till läsare och skribenter.

 

Uppgifter

 • Bokpåse - Läslust på Tallen!

 • Logopederna tipsar!

 • Läsvila

 • Biblioteksbesök

 • Lärmiljö för språkutveckling

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: