Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2016-11-25 13:24 i Bergsjö skola Nordanstig
Grundskola F
Engelska plan Bringsta

Innehåll

Under terminen kommer vi arbeta med 4 olika områden i engelska: hörförståelse, läsförståelse, skrift samt grammatik.

Arbetssätt:

Eleverna kommer även att få möjlighet att träna på att läsa engelska texter både i dialogform och i löpande text samt att utöka sitt ordförråd med glos läxförhör varje vecka. Eleverna kommer även att arbeta med grammatik för att utöka deras förståelse av det skriftliga språket, samt att bredda sitt ordförråd.

Eleverna läser högt i dialog och i löpande text från olika texter. Glosorna kommer att vara kopplat till dessa texter. Eleverna kommer här träna på sitt uttal, läsflyt, förståelse och skrift.

Eleverna kommer att få genomgångar i grammatik, där vi går igenom, engelskans fonetik, ordklasser; känna till några substantiv som har oregelbunden plural, kunna personliga och ägande pronomen, kunna använda pågående form samt en del verb som förekommer i texten.

I skrift kommer eleverna att få skriva respons på texter och ta fram och argumentera sina åsikter om relevanta ämnen som omger skolan. Eleverna kommer också skriver olika sorts texter för att träna på meningsuppbyggnad och kunna formulera sig tydligt i text. 

Arbetsformer:

Vi har genomgångar i grupp, dels av texter samt av grammatik.

Eleverna arbeta tillsammans för att kunna förbättra sitt arbeta genom olika sorts formativ bedömning.

 

Övergripande mål:

Långsiktiga mål som ligger till grund för arbetsområdena är:

- Att förstå och tolka innehåller i talad engelska och i

olika slags texter.

- Att formulera sig och kommunicera i tal och i skrift.

- Att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

 

Mål i ämnet:

I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla:

- Din förmåga att skriva, berätta samt delta i samtal

- Din förmåga att använda språkliga strategier för att förstå talad engelska och för att göra dig förstådd.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: