Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2016-11-25 17:36 i Gemensamt i Falun Falun
Grundskola 3 Svenska

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • skriva ord och meningar
 • läsa med allt mer flyt och förståelse
 • använda några olika skrivregler
 • lyssna till sagor och berätta för andra

Mål:

När arbetsområdet är slut ska du kunna:

 • läsa bekanta och elevnära texter med bättre flyt än tidigare genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt
 • visa att du har förstått texten genom att berätta om vad du läst samt ge kommentarer och ställa egna frågor till texten
 • göra jämförelser med det du läst och egna erfarenheter/upplevelser
 • skriva egna berättelser med tydlig början handling och slut samt använda punkt och stor bokstav.
 • göra bilder till din text som förstärker det du skrivit.

Arbetssätt

Du kommer att få jobba med att:

 • känna igen och skriva bokstäver
 • skriva ord/korta texter/berättelser till bilder
 • läsa enkla ord/meningar/texter
 • läsförståelse
 • berätta om egna bilder, texter och upplevelser
 • tala om vad du tycker och tänker
 • lyssna på instruktioner och andra som berättar
 • lyssna på högläsning, samtalala och reflektera över texten

Bedömning

 • Du visar att du kan läsa genom att du läser din läsläxa och andra texter.
 • Du visar att du förstår vad du läser genom att du kan återberätta det du läst på ett sätt som visar att du förstått textens budskap.
 • Du visar att du kan forma bokstäverna, samt koppla ihop ljud och bokstav genom att skriva olika former av texter.
 • Du visar att du förstår instruktioner genom att du följer dem.

 

 Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: