Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEKNIK - Transporter och kommunikation - årskurs 5 Alsike

Skapad 2016-11-26 11:25 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 5 Teknik
På vilka olika sätt kan vi ta oss fram och transporterar vi saker? Bil, båt, buss, moped, flygplan är transporter vi är beroende av idag. Hur har utvecklingen ändrats? Finns det likheter mellan våra transportmedel? På vilka olika sätt kommunicerar vi med varandra? Vad har hjulet, som uppfanns för länge sedan, för påverkan på vårt vardagsliv?

Innehåll

 

Målet med arbetsområdet är att utveckla din...

 procedurförmåga

 • Kunna söka efter och samla ihop information man vill ha.
 • Kunna sortera information man hittat på ett bra sätt. 
 • Veta skillnaden mellan fakta och åsikter.

begreppsliga förmåga

 • Förstå vad begrepp och ord betyder.
 • Kunna använda ord och begrepp i olika tillfällen. 
 • Förstå hur begrepp och ord hör ihop.

kommunikativa förmåga

 • Kunna berätta vad man tycker så att andra förstår.
 • Samtala, resonera och diskutera med varandra.
 • Kunna och våga berätta hur det kommer sig att man tycker eller gör som man gör. 

analysförmåga

 • Kan se och förstå saker på olika sätt och också förklara varför.
 • Beskriver varför det blev som det blev och vad det kan leda till.
 • Kan förklara och visa hur saker hör ihop.
 • Jämför saker, ser för- och nackdelar.

metakognitiva förmåga

 • Välja det bästa sättet att göra något på för att få bästa resultatet.
 • Våga testa sig fram för att hitta den bästa lösningen.
 • Lösa problem på ett bra sätt utifrån vilken situation man är i och med tanke på vad man vill ska hända.
 • Visa att man kan ta goda beslut. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Transporter och kommunikation

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Utvecklingen
Du behöver stöd för att visa dina baskunskaper om hur några transportmedel har utvecklats genom tiderna.
Du har baskunskaper om hur några transportmedel har utvecklats genom tiderna.
Du har goda baskunskaper om hur några transportmedel har utvecklats genom tiderna.
Kunskap
Du behöver stöd för att visa dina kunskaper när du resonerar hur samhället har förändrats förr och nu.
Du använder dina kunskaper när du resonerar hur samhället har förändrats förr och nu.
Du använder dina kunskaper på ett välutvecklat sätt när du resonerar hur samhället har förändrats förr och nu.
Begrepp
Du använder och kan förklara några få ämnesspecifika begrepp.
Du använder och kan förklara några ämnesspecifika begrepp.
Du använder och kan förklara många ämnesspecifika begrepp och använda dem i ett större sammanhang.
Analys
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur val av transportmedel påverkar människor, samhälle och miljö. Du behöver hjälp att motivera.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur val av transportmedel påverkar människor, samhälle och miljö. Du visar det genom att motivera.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur val av transportmedel påverkar människor, samhälle och miljö. Du visar det genom att motivera.
Konstruktion
Du arbetar med konstruktioner.
Du arbetar med konstruktioner och du slutför dem. Det blir en enkel modell.
Du genomför konstruktioner och prövar möjliga idéer till lösningar. Du bidrar med egna idéer som för arbetet framåt.
Dokumentation
Du arbetar med enkla dokumentationer.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller där syftet med arbetet framgår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: