Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stickning åk 8

Skapad 2016-11-28 16:00 i Östergårdsskolan Halmstad
Stickning på enklare eller en mer avancerad nivå. Vi lär oss teknik, material och redskap. Våra hjärnor bildar nya synapser som gör dem mer effektiva och ökar deras kapasitet.
Grundskola 8 Slöjd
Stickning är en teknik som med enkla redskap låter oss tillverka olika saker av garn som är jättesköna att ha när det blir kallt.

Innehåll

Bakgrund

Stickningen är en gammal teknik som länge använts runt hela jordklotet. Den har också en stark Halländsk anknytning där det kallats Binge.

Så här ska vi arbeta:

Vi lär oss tekniken med uppläggning, räta och aviga maskor och sist avmaskning.

Du väljer en egen produkt att färdigställa där du själv designar med färg och form.

Bedömning:


       Vi kommer att bedöma hur du:

  • Hanterar och provar tekniken.
  • Lär dig och hanterar material och redskap.
  • Lär dig de slöjdspecifika begreppen vi använder i stickningen
  • Planerar och genomför ditt eget stickprojekt

I det här området arbetar vi med följande ur CI (centralt innehåll

se nedan

Matriser

Sl
Stickning

Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

E
C
A
Stickad produkt, genomfört i rätstickning eller på påtram. Uppläggning, stickning och avmaskning.
Stickad produkt med både räta och aviga maskor.
Stickad produkt med både räta och aviga maskor samt kombinerar flera delmoment av högre svårighetsgrad..
Väljer garn och färg själv.
Väljer garn och gör formgivning som visar förståelse för sticktekniken
Väljer garn med god kunskap om materialet. Gör genomarbetad formgivning som visar hög förståelse av sticktekniken
Utför arbetet med handledning
Behärskar stickning och har fått upp ett "flyt" i arbetet.
Behärskar stickning med skicklighet och använder sig av slöjdlexikon alt Youtube för instruktioner och ideer.
Har grundläggande kunskaper om stickredskap deras grovlek och några olika typer av stickor.
Har grundläggande kunskaper om stickredskap deras grovlek och några olika typer av stickor, Strump- jumper- och rundstickor
Har djupare kunskap om stickredskap och deras användningsområden

Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

E
C
A
Väljer garn och färg själv.
Väljer garnkvalité med kännedom om garnets egenskaper
Visar full förståelse för hur garnets kvalité påverkar den färdiga produkten
Stickningen avslutas som ett enklare slöjdföremål.
Stickad produkt som slutförs enligt den egna planeringen.
Eleven använder böcker, slöjdlexikon eller youtube för idéer till sin stickning.
Gör en enkel beskrivning av sitt arbete i utvärderingen.
Beskriver sitt arbete och ger exempel på hur det genomförts.
Beskriver hur arbetet har genomförts och utvecklar tankar om resultatet.

Förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

E
C
A
Gör en enkel beskrivning av sitt arbete i utvärderingen.
Beskriver sitt arbete och ger exempel på hur det genomförts.
Beskriver hur arbetet har genomförts och utvecklar tankar om resultatet.
De slöjdspecifika begreppen är använda
De slöjdspecifika begreppen används på ett fungerande sätt.
De slöjdspecifika begreppen används på ett helt korrekt sätt.

Förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

E
C
A
Enkelt resonemang om applikationens utseende och uttryck.
Redogör för valet av applikation och vad den symboliserar
Redogör för valet av applikation och vad den symboliserar

Sl
Halmstad Slöjd - Kunskapskrav åk 8

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
  • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
E
C
A
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjd¬arbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. .
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: