Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i F-klass

Skapad 2016-11-29 08:30 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Arbete med matematik i förskoleklass.
Grundskola F Matematik
I förskoleklass kommer du att få möjlighet att lära dig mönster, former, räkneramsor, spel, tals helhet och delar, talraden och tallinjen, mängder.

Innehåll

Målet med verksamheten enligt Lgr 11

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar nyfikenhet och intresse för matematik. Undervisningen ska också utveckla att eleverna kan kommunicera och resonera kring matematik.

  • Vi resonerar och reflekterar över olika problemställningar och undersöker hur vi kan lösa olika problem.
  • Använda naturliga tal och förstå deras egenskaper samt hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring. 

Konkretiserade mål i F-klass

 

De kommer att träna mönster.

De kommer att träna mängder och antal (0-20).

De kommer att träna former (kvadrat, rektangel, cirkel och triangel).

De kommer att träna tals helhet och delar.

De kommer att träna ramsräkning (0-30), fem-skutt och tio-skutt.

De kommer att träna udda och jämna tal upp tom 20.

De kommer att träna talraden och tallinjen.

De kommer att träna klockan ( hel och halvtimme).

De kommer att träna talkamrater (tex tiokompisar).

De kommer att träna matematiskabegrepp.

 

Verksamhetens innehåll

Vad? Vilka arbetsområden?

 

Arbeta genom praktiska övningar, spel och laborera.

VI resonerar och undersöker de olika talen. 

Hur?

Vi arbetar med praktiskt material så som memory, spel på ipad, cuisenairestavar, material i olika former och storlekar.

Barnen är i olika konstellationer och grupper för att få möjlighet att utvecklas och resonera tillsammans.

Vi har utepedagogik inom matematik.

Vi använder stenciler istället för en bok i matematik.

 

 

Dokumentation

Dokumentation görs genom arbete som barnet gör under förskoleklasstid, genom bloggen och lärloggen där bilder och händelseförlopp kring olika aktiviteter och lärsituationer visas.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
    Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: