Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mat och hälsa

Skapad 2016-11-29 14:54 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Matens kemi är ett tema som handlar om kemiska ämnen som finns i mat och vilken roll dessa spelar för vår hälsa.
Grundskola 4 – 6 Biologi Kemi
Matens kemi är ett område som handlar om kemiska ämnen som finns i mat och vilken roll dessa spelar för vår hälsa. Olika ämnen har olika funktioner i kroppen, och därför är kunskap om vad maten innehåller viktigt för att vi ska kunna jämföra olika alternativ och göra kloka val i frågor som rör mat och hälsa.

Innehåll

Kemi och Biologi: 

Syfte

Genom undervisningen i ämnet Kemi och Biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • använda dina kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning till frågor som rör hälsa och samhälle
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband inuti människan
 • använda dina kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning till frågor som rör hälsa
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen
 • genomföra systematiska undersökningar 

 

 

 

 

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Det här kommer du att få göra i undervisningen:

- läsa texter om matens innehåll och dess betydelse för hälsan, samt diskutera vikten av att dessa ämnen ingår i den mat vi äter

- granska och värdera information från matvarors innehållsdeklarationer

-granska och ta ställning till olika påståenden kring mat och hälsa som man kan möta i t ex media och samhällsdebatt

- filmklipp

- lösa olika uppdrag som har med mat och hälsa att göra

- Genomföra enkla undersökningar

 

Vad som kommer att bedömas:

Det som bedöms är hur väl du kan:

Kemi

Ge exempel på vad olika maträtter innehåller (t ex stärkelse, socker, fett, protein, vitaminer och mineraler) och beskriva vilken funktion dessa har i kroppen.

Resonera om matens betydelse som bränsle och relatera detta till hur energi omvandlas genom fotosyntes och förbränning

Samtala om och diskutera frågor som rör mat, hälsa och hållbar utveckling samt vilken betydelse naturvetenskapliga upptäckter som rör mat och medicin har för människors livsvillkor

Ge exempel på kemikalier, och hur dessa kan påverka oss.

Resonera om matens hållbarhet, förr och idag

Biologi

Beskriva samband mellan kroppens behov av olika ämnen

Samtala om och diskutera frågor som rör mat, hälsa och hållbar utveckling

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6

Matriser

Bi Ke
Bedömningsmatris mat och hälsa

F
E
C
A
Ge exempel på vad olika maträtter innehåller (t ex stärkelse, socker, fett, protein, vitaminer och mineraler) och beskriva vilken funktion dessa har i kroppen.
 • Ke
Eleven kan ge något exempel på näringsämnen samt berätta något, tex att pasta innehåller mycket kolhydrater och att detta ger oss mycket energi
Eleven har kunskap om flera näringsämnen och vet vilka maträtter som innehåller vad. Tex: protein finns i både animaliska och vegetabiliska maträtter, och är livsviktiga för kroppens olika funktioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika maträtters innehåll (näringsämnen). Eleven kan också förklara skillnader och likheter på olika näringsämnen samt redogöra för vad som är bra/mindre bra för hälsan
Resonera om matens betydelse som bränsle och relatera detta till hur energi omvandlas genom fotosyntes och förbränning
 • Ke  4-6
 • Ke  4-6
Eleven kan ge något exempel på varför maten är viktig för oss, tex: vi kan inte leva utan mat eftersom att kroppen behöver maten som den omvandlar till olika ämnen för att kunna fungera. Eleven har också lite förståelse för fotosyntesens betydelse för allt liv.
Eleven kan förklara varför maten är viktig som "bränsle" och kan förknippa detta till fotosyntesen(vatten+koldioxid+solenergi= socker och syre) samt förbränning (socker+syre=vatten,koldioxid+energi)
Eleven har djup förståelse för matens betydelse för både hälsa och som bränsle, eleven ser också tydliga kopplingar till hur energi omvandlas genom fotosyntes och förbränning
Samtala om och diskutera frågor som rör mat, hälsa och hållbar utveckling
 • Ke
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka naturvetenskaplig information i olika källor och skapa egna framställningar
 • Bi
Eleven kan söka naturvetenskaplig information i olika källor, kan säga något om källan och varför den är trovärdig. Eleven kan använda den informationen för att skapa något eget som har en viss koppling till själva ämnet vi jobbar med.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information i olika källor, kan resonera varför källan är trovärdig och ge flera exempel på detta. Eleven kan använda den informationen för att skapa något eget som har en tydlig koppling till själva ämnet vi jobbar med.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information i olika källor, och kan tydligt förklara varför källorna är trovärdiga och varför eleven valt dessa källor. Eleven kan använda den informationen för att skapa något eget som har en mycket tydlig koppling till själva ämnet vi jobbar med.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån planeringar och skapa egna frågeställningar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan göra enklare undersökningar utifrån en enkel planering och BIDRA till att skapa ytterligare frågor som det går att arbeta systematiskt utifrån (tex: vad händer om jag häller diskmedel i vattnet för att få något att flyta)
Eleven kan göra enklare undersökningar utifrån en planering och formulera olika frågeställningar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan göra enklare undersökningar utifrån en planering och formulera frågeställningar som det går att arbeta systematiskt utifrån och som hjälper till att få djupare förståelse.
Ny aspekt
Eleven kan jämföra sina och andras resultat, resonerar om skillnader och likheter, vad de kan bero på samt bidrar till att förbättra undersökningen, eleven kan också göra dokumentationer av sina undersökningar.
Till en viss del
Tydligt
Mycket tydligt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: