Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, etik och moral

Skapad 2016-11-30 07:53 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Samhällskunskap
Demokrati, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, ekonomi, etik och moral. Vad betyder dessa ord, hur påverkar dessa mig som en idivid i samhället? Måste vi ha rättigheter och demokrati? Är ekonomi något viktigt? Behöver man moral och etik i dagens samhälle eller behöver jag bara bry mig om mig själv?

Innehåll

Vi kommer att ha genomgånger i demokrati, mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

Vi kommer arbeta med frågorna genom att diskutera och skriva egna tankar och åsikter om dem.

Vi kommer att arbeta med familje- och privatekonomi och fattigdom genom olika uppgifter där ni får ta ställning. 

Ni kommer få olika "case" där etik och moral spelar en stor roll i hur ni värderar och hanterar situationer. 

Ni kommer arbeta enskilt och i par, allt kommer avslutas med ett prov. Ni kommer att få instuderingsfrågor till provet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6

Matriser

Re Sh
Demokrati, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, eknomi, etik och moral

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Mänskliga rättigheter och Barnkonventionen
Du känner till några mänskliga rättigheter och barnkonventionen och vad de innebär.
Du känner till flera mänskliga rättigheter och barnkonventionen och vad de innebär. Vad de betyder och hur du kan använda dig av dem rättigheterna.
Du känner till många mänskliga rättigheter och barnkonventionen och vad de innebär. Vad de betyder och hur du kan använda dig av rättigheterna. Du kan förstå och diskutera lagarna och reglerna.
Demokrati
Du känner till vad demokrati är och vad det innebär.
Du vet vad demokrati är och kan diskutera hur ett demokratiskt samhälle fungerar. Du kan ge några exempel.
Du vet vad demokrati är och kan diskutera hur ett demokratiskt samhälle fungerar. Du kan föra en diskussion muntligt och skriftligt om vad fördelarna och nackdelarna är och ge tydliga exempel.
Ekonomi
Du känner till vad ekonomi är och kan ge några exempel på hur hushållet får in pengar och några utgifter som finns.
Du känner till vad ekonomi är och kan ge flera exempel på hur hushållet får in pengar, delar upp ekonomin och många exempel på utgifter ett hushåll kan ha.
Du känner till vad ekonomi är och kan ge tydliga exempel. Du förstår uppdelningen av hushållets pengar, var pengarna kommer ifrån och kan ge många exempel och kan koppla till din egna erfarenhet.
Etik, moral och identitet
Du kan diskutera, ta ställning till olika etiska, moraliska och identiska dilemman.
Du kan diskutera, ta ställning till olika etiska, moraliska och identiska dilemman. Du kan ge exempel från det vardagliga livet.
Du kan diskutera, ta ställning till olika etiska, moraliska och identiska dilemman. Du kan ge tydliga exempel utifrån erfarenheter och andra personers perspektiv.
Reklam
Du kan på ett enkelt sätt diskutera reklam och vad syftet med reklamen är.
Du kan på ett utvecklat sätt diskutera reklam du ser och vad syftet med reklamen är.
Du kan på ett välutvecklat sätt diskutera reklamen du ser, beskriva vad syftet är utifrån dina egna tankar och idéer.
De sex begreppen
Göra gott, gott liv, rätt, fel, solidaritet, jämställdhet.
Ge några exempel (behöver inte ta med alla begreppen minst 3 st.) på vad begreppen kan betyda och förklara hur man kan använda sig av begreppen. När kan jag använda mig av begreppen, och hur?
Ge några exempel (behöver inte ta med alla begreppen minst 4 st.) på vad begreppen kan betyda och förklara hur man kan använda sig av begreppen. Koppla det till egna erfarenheter. Vad hände? Vad gjorde du, hur kände du?
Nivå 3 - Ge exempel på vad alla begreppen kan betyda och förklara hur man kan använda sig av begreppen. Koppla det till egna erfarenheter, vad hände, vad gjorde du, hur kände du? och förklara varför dessa begrepp är viktiga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: