Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eget boende

Skapad 2016-11-30 10:59 i Tullbroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Detta arbetsområdet ska vi, parallellt med matlagning, gå igenom/diskutera vad eget boende kostar? Vilka boendeformer finns det?Hur får man pengarna att räcka till varje månad, så att det blir balans i ekonmin? Hur tvättar man? Städning etc.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Elevens ska öva på förmågan att: 

 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling

Bedömning - vad och hur

 • Bedömer de arbetsuppgifter som lämnas in, som baseras på filmerna och diskussionerna
 • Likaså bedöms den praktiska uppgiften och den muntliga redovisningen

Undervisning och arbetsformer

 • Vi kommer att se ett avsnitt av tonårsbossen, som vi därefter diskuterar och belyser
 • Eleverna kommer att arbeta med arbetsuppgifter/begrepp kopplade till tonårsbossen, såsom budget, månadskostander, hantering av pengar och dess konsekvenser mm.
 • Vi kommer att se filmer om städning och tvättning, som vi därefter diskuterar och belyser.
 • Praktiskt uppgift med muntlig redovisning kopplat till tvättning, där de ska använda sina kunskaper för att lösa praktiska situationer i hemmet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.
  Hkk  7-9
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: