Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO-Grundsär 1-6

Skapad 2016-11-30 16:22 i Lunnaskolan Härryda
Grundsärskola F – 6 Samhällsorienterande ämnen
Under läsåret kommer vi på ett lustfyllt sätt och med hjälp av våra sinnen arbeta med samhällskunskap, historia, religion och geografi.

Innehåll

Syfte -förmågor och kunskaper som ska utvecklas.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidserioder,
 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och livsåskådningar,
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

 

Undervisning och arbetsformer

Du ska träna dina förmågor bland annat genom att:

 • titta på filmer och leta efter fakta på nätet
 • läsa texter, gemensamt och enskilt
 • diskutera i helklass och mindre grupper
 • göra temaarbeten tillsammans
 • göra studiebesök
 • arbeta med appar på ipad

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  SO
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-6
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
  SO  1-6
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas i skolan. Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-6
 • Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  SO  1-6
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer.
  SO  1-6
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-6
 • Forntiden och hur den kan iakttas i vår tid genom spår i naturen. Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under forntiden.
  SO  1-6
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi.
  SO  1-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Några kristna högtider och några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-6
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-6
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst, sjukvård, fritids- och kulturutbud.
  SO  1-6
 • Religiöst motiverade levnadsregler, ritualer, högtider, symboler och berättelser inom kristendom, judendom och islam.
  SO  1-6
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel transportmedel. Hur egna val och prioriteringar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  SO  1-6
 • Grundläggande mänskliga rättigheter så som alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)
  SO  1-6
 • Aktuella samhällsfrågor som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-6
 • Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-6
 • Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.
  SO  1-6
 • Jordgloben. Namn på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.
  SO  1-6
 • Metoder för att söka information från olika källor såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-6

Matriser

SO
Lunnaskolan- SO åk 1-6 (grundsär)

Visar intresse för
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hemortens historia
Du kan medverka till resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Du kan bidra i enkla resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Du kan föra välutvecklade resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
Tidsperioder
Med hjälp av tidslinjer visar du på någon tidsperiod och medverkar till resonemang om forntiden.
Med hjälp av tidslinjer bidra du på tidsperioder och för enkla resonemang om forntiden.
Med hjälp av tidslinjer visar du på tidsperioder och för välutvecklade resonemang om forntiden.
Kristendomens betydelse
Du kan medverka i att jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
Du bidrar genom att jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
Du kan på ett väl fungerande sätt jämföra och beskriva kristendomens betydelse för traditioner och vardagsliv i det svenska samhället förr och nu.
Världsreligion
Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion medverkar du till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på någon likhet och olikhet.
Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion bidrar du med enkla resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Vid jämförelser mellan kristendomen och någon annan världsreligion för du välutvecklade resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Livsfrågor
Du medverkar i samtala om livsfrågor.
Du bidar i samtal om livsfrågor genom att ställa frågor och framföra åsikter.
Du kan på ett välutvecklat sätt samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att ställa frågor och framföra åsikter.
Orientera sig
Du kan medverka i att använda kartor och andra källor för att orientera sig och för att visa på någon plats och något land med betydelse för dig.
Du kan bidra att använda kartor och andra källor på ett fungerande sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för dig.
Du kan använda kartor och andra källor på ett väl fungerande sätt för att orientera sig och för att visa på platser och länder med betydelse för dig.
Fältstudier
Du medverkar i att genomföra enkla fältstudier i natur- och kulturlandskap.
Du bidrar i enkla fältstudier i natur- och kulturlandskap på ett fungerande sätt.
Du genomför enkla fältstudier i natur-och kulturlandskap på ett väl fungerande sätt.
Förutsättningar
Du medverkar i resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
Du bidrar i enkla resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
Du för välutvecklade resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i Sverige.
Miljöfrågor
Du medverkar i samtal om miljöfrågor med betydelse för dig.
I samtal om miljöfrågor med betydelse för dig kan du bidra med förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om miljöfrågor med betydelse för dig kan du ge välutvecklade förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Normer & regler
Du kan ge exempel på enstaka elevnära normer och regler och bidrar till resonemang om varför de kan behövas.
Du kan ge exempel på elevnära normer och regler och för enkla resonemang om varför de kan behövas.
Du kan ge exempel på elevnära normer och regler och för välutvecklade resonemang om varför de kan behövas.
Mänskliga rättigheterna
Du kan medverka i när vi arbetar med demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
Du bidrar på ett fungerande sätt och beskriver demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
Du kan på ett väl fungerande sätt beskriva demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna
Samhällsfunktioner & samhällsservice
Du medverkar när vi arbetar med samhällsfunktioner och samhällsservice och medverkar i resonemang om hur de kan användas.
Du bidrar på ett fungerande sätt när vi arbetar med samhällsfunktioner och samhällsservice och för enkla resonemang om hur de kan användas.
Du ger exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för välutvecklade resonemang om hur de kan användas.
Hämta information
Du medverkar i att hämta information om samhället från givna källor och medverkar i resonemang om informationens användbarhet.
Du bidar på ett fungerande sätt när vi hämtar information om samhället från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan på ett väl fungerande sätt hämta information om samhället från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Ämnesspecifika begrepp
Du medverkar när vi arbetar med ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du bidrar och använder ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. Du bidar i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.Du kan på ett välutvecklat sätt föra resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Trafik
Du medverkar när vi arbetar med trafikregler och trafiksäkerhet.
Du bidrar i resonemang med några trafikregler och vet hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
Du kan använda dig av trafikregler samt vet hur man beter sig säkert i trafiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: