👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

School

Skapad 2016-11-30 21:34 i Förslövs skola F-9 Båstad
Ett arbetsområde om skolan i England. Vi läser olika slags texter och jämför det vi lär oss om Englands skolor med det vi vet om skolorna i Sverige.
Grundskola 7 Engelska
Vi har läst boken Matilda och pratat om, och läst om skolsystemet i England. Vi fortsätter vårt arbete med tema skola där ni kommer få möjlighet att skapa och presentera er alldeles egna skola. Låt kreativiteten flöda!

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 •   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 •   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 • Du visar att du förstår innehållet i talad engelska och i olika slags texter genom att delta aktivt i olika diskussioner och genom arbete med de texter/filmer du läser/ser.
 • Du formulerar dig i skrift genom att skriva en text.
 • Du använder ordbok och omformulerar dig om du inte hittar rätt ord.
 • Du visar din kommunikativa förmåga genom din muntliga framställning.

 

   

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Din förmåga att skriva texter
 • Din förmåga att använda olika strategier för att förstå och göra sig förstådd
 • Din muntliga framställning.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • Vi läser olika texter inom temat skola.
 • Vi delar in klassen i två grupper, plockar ut det viktigaste och återberättar för varandra.
 • Vi läser och tittar på ett youtube klipp om den engelska skolan och jämför med skolan i Sverige.
 • Vi skriver ner de likheter och skillnader som vi lär oss i en löpande text.
 • Vi skriver sammanfattningar av texter (=film) vi läser/ser.
 • Vi samlar ord genom att var och en gör sin egen ordlista på nya ord.
 • Ni förbereder en muntlig framställning där ni presenterar er egna skola.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En

Matriser

En
Skriftlig förmåga

Kommunicera i skrift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå3
Nivå 4
Tydlighet
Språklig säkerhet Flyt
Budskapet går delvis fram men kan vara svårt att uppfatta för en engelsktalande eftersom t ex svenska ord och uttryck, svensk ordföljd och grammatisk struktur används
Budskapet kan förstås, trots att det finns fel som stör.
Budskapet uppfattas tydligt även om språket kan innehålla enstaka fel.
Har ett fungerande språk som uppvisar medvetenhet om engelskans struktur och uppbyggnad. Språkets flyt och variation gör att budskapet går fram med lätthet.
Innehåll och språk
Fyllighet och variation Struktur och sammanhang Anpassning till mottagare och situation
Du skriver med stöd enkla texter om ämnen som är välbekanta och/ eller av personligt intresse, Du använder enkla ord och fraser så att läsaren delvis förstår texten Din text är till viss del anpassad till syfte, mottagare och situation.
Du använder kända ord och fraser så att läsaren förstår texten. Berättar och beskriver på ett enkelt sätt med korta meningar. Du har förmågan att framföra enkla argument för eller emot en viss ståndpunkt, Du kan formulera dig enkelt med viss variation.
Du varierar meningar, ord och fraser för att utveckla budskap även i nya sammanhang. Du skriver båda korta och längre meningar. Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt så att den som läser lätt förstår.
Du varierar meningar, ord och fraser. Din text är språkligt korrekt, stilfullt med avancerade uttryck och varierat och exakt ordförråd Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt så att den som läser lätt förstår.
Bearbeta
Bearbeta och förbättra texten Fylla i luckor och stryka Förbättra språket och rätta det med hjälpmedel
Du bearbetar språket med stöd av tydliga instruktioner
Du bearbetar språket med viss vägledning så att resultatet förbättras.
Du bearbetar innehåll och språk i stort sett självständigt, så att resultatet förbättras
Du bearbetar medvetet och självständigt ditt språk för att förbättra och utveckla innehåll och struktur.
Språkliga strategier
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd t.ex. omformulerar sig, använder synonymer
Du känner till någon strategi för att förbättra och utveckla språket och förståelsen. Kan behöva stöd vid val av lämplig strategi för att kunna kommunicera eller förstå budskap.
Du använder sig av någon form av strategi för att förstå och göra sig förstådd.
Du använder och väljer olika strategier för att förstå och göra sig förstådd. Anpassar sin strategi utifrån situation och behov för att lösa språkliga problem.
Du gör medvetna val och använder lämpliga strategier utifrån situation för att förstå och göra sig förstådd. Använder strategier som effektivt löser språkliga problem.

En
Muntlig framställning

Rubrik 1

Förberedelser
Viss förberedelse och träning har skett. Personen försöker att inte läsa innantill hela tiden utan tittar upp från manus då och då.
Personen har förberett sig genom att ta med sig stödord och kan använda dessa. Läser inte alls innantill.
Det är tydligt att den här personen har tränat mycket. Hon/ han behöver bara stödorden för att komma ihåg detaljer och ordning men kan uttrycka sig fritt i ämnet.
Inledning och Avslutning
Försök till inledning och avslutning.
Har en intresseväckande inledning och en avslutning som försöker sammanfatta.
Har en effektiv inledning samt tydlig avslutning där du sammanfattar och avrundar presentationen.
tydlighet
Man förstår vad som sägs utan större ansträngning.
Språket är tydligt och det är lätt att förstå vad som sägs. Bilder och andra hjälpmedel bidrar till att innehållet blir lättare att ta till sig.
Språket är varierat och strukturen i presentationen och användandet av bilder bidrar till att redovisningens innehåll är lätt att förstå och lyssna på.
flyt
Du stakar dig ibland men har för det mesta ett gott flyt och intonation. Du uttalar de flesta ord korrekt och tydligt.
Du har ett gott flyt och intonation. Du uttalar i princip alla ord korrekt och tydligt.
Du har ett mycket gott flyt och intonation. Förutom enstaka misstag, uttalar du alla ord korrekt och tydligt.
Engagemang
Presentationen framförs stundtals engagerat/intresseväckande, t.ex. en engagerad inledning, mitt eller avslut.
Presentationen framförs stundtals engagerat o intresseväckande, använder hjälpmedel och är förberedd.
Helheten i presentationen väcker intresse, presentatören är väl förberedd, använder hjälpmedel och är engagerad genom hela presentationen.