Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolans värdegrund Läsåret 16/17 Duvan

Skapad 2016-12-01 08:24 i Fågelsångens förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola
Datum:

Utvärderat datum:

Innehåll

Främjande insatser - mål och uppföljning Höstterminen 2016

Vi arbetar med grundverksamheten för att ge barnen trygghet.

Vi arbetar aktivt med våra umgängesregler samt hur vi behandlar varandra, både pedagoger och barn. Fortsätta att vara goda förebilder för barnen genom att tänka på vårt förhållningssätt mot varandra.

Vi fann i våra observationer att några barn inte behärskar leksignaler, sociala samspelsregler, uttalade samt outtalade. Detta leder till konflikter barn emellan, missförstånd uppstår. En del barn är verbalt oaktsamma.

 Vi arbetar med känslokort där vi pratar om olika känslor och hur barnen känner sig och får sätta ord på hur det känns.

 

På vilket sätt ska ni öka era främjande insatser på er avdelning?

Pedagog finns i leken och/eller i lekens närhet. Vi för samtal dagligen om vikten av att verbalt/handgripligen inte kränka varandra.

Vi arbetar kontinuerligt med att stimulera samt stärka barnets positiva egenskaper och beteende genom beröm och lyfta de positiva egenskaperna hos barnet. 

Främjande insatser - mål och uppföljning Vårterminen 2017

Våra observationer visar att handgripligheter samt konflikter har minskat. Vi har kontinuerligt arbetat med värdegrunden. Vi har arbetat med känslokort, en app som heter Peppy Pal samt dagligen pratat med barnen om olika känslor. Barnen har fått sätta ord på olika känslor, beskriva situationer där olika känslor uppstår samt olika perspektiv. Vi värnar om att göra förlåt. Vi pedagoger finns i lekens och/eller i lekens närhet och är goda förebilder. Vi pedagoger har ett gemensamt förhållningssätt, är tydliga och konkreta,  "hur tänkte du nu?, "hur kunde du gjort istället?" Vi stärker barnens positiva egenskaper och beteende, både verbalt och vårt kroppsspråk.

På vilket sätt ska ni öka era främjande insatser på er avdelning?

Vi fortsätter att arbeta med känslor och uppmuntra till att sätta ord på olika känslor. Vi fortsätter även med gruppstärkande aktiviteter 

Sammanställning av läsårets observationer ( analys och bedömning utifrån sammanställningen)

Under våra observationer fann vi att pedagogerna har ett gemensamt förhållningssätt vilket skapar tydlighet i verksamheten. Stor del av barngruppen leker samlek med början till rollek. Vi pedagoger finns i leken och eller i lekens närhet för att vara till hjälp och stöd i leksituationen. 

Arbetslagets reflektioner utifrån den nuvarande Likabehandlingsplanen

 Vi har låtit två familjer läsa igenom vår likabehandlingsplan för att ge oss feedback. Deras kommentarer är att de inte sett någon form diskriminering eller kränkande behandling. Föräldrarna anser att den fungerar bra och att den inte saknar något.

Våra reflektioner i arbetslaget är därför att planen är bra och att vi dagligen arbetar för att värna om varandra och skapa goda relationer i barngrupp/personalgrupp.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: