👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Life in Britain

Skapad 2016-12-01 09:11 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Engelska
During the next few weeks you are going to carry out a project about Great Britain. Great Britain is composed of England, Wales and Scotland. Together with Northern Ireland, Great Britain forms the United Kingdom. This task will assess your writing and oral skills.

Innehåll

1. Choose one of the countries of the United Kingdom and collect useful information about the followings:

 

a. Basic facts about the country (location, population, capital and nature)

b. The language

c. The music

d. Sports

e. Cities

f . Other things you find interesting (e.g. famous people, teenage life, books, movies etc.)

 

 

2. Present your facts in form of a slideshow or make a poster with pictures and texts and prepare an oral presentation that you will make in front of your class or teacher.

3. Sources and links:

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/read-uk

http://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/united-kingdom/#united-kingdom-abbey.jpg

https://learnenglish.britishcouncil.org/en/uk-culture

http://www.bbc.co.uk/history/forkids/

http://www.timeforkids.com/destination/england

Textbook page 126-155

Uppgifter

Matriser

En
Life in Britain

Rubrik 1

E
C
Nivå 3
Läsa
Förmågan att förstå och tolka innehållet i faktatexter, läsförståelse. .
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Läsa en instruktion och förstå vad som ska göras, kunna ifrågasätta, kommentera och diskutera vad som står i en text.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Tala
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal, begriplighet.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. .
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Att kunna höra om man säger fel ord/uttal/grammatik och kunna rätta sig själv.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Skriva
Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift, begriplighet.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan läsa och omarbeta sina texter till det bättre, utveckla och förklara.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Realia
Realia Förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser jämfört med sig själv. .
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Hitta rätt källor beroende på uppgift, kunna ta ut viktig information.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion