👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria

Skapad 2016-12-01 09:34 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi tittar på språkets historia och på olika typer av språk i och runt om Sverige inklusive kroppspråk, ungdomsspråk, sociolekter osv.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Hur kommer det sig att vi har så många ord som är likt engelskan eller ord som kommer från arabiskan, tyskan, franskan?! Språket är konstant i utveckling, även så svenskan. Vi tittar på vart den kommer ifrån och vart den är på väg och fördjupar oss sedan i några av de typer av språk som finns runt oss.

Innehåll

Konkretisering

Du ska:

 • ha kännedom om och förstå svenska språkets utveckling
 • ha kännedom om vad som påverkar språk och förstå hur det påverkas
 • ha kännedom om och förstå olika typer av kategorier för lånade ord
 • presentera och förmedla fakta 

Arbetssätt

Vi pratar om språken som finns i världen och tittar på språkträdet där vi får illustrerat hur språken är besläktade. Därefter delas ni in i grupper och varje grupp får ansvar för en språkepok inom det svenska språket.  I gruppen ska ni ta reda på fakta såsom kännetecken, lånord, tid, samhället och texter från er tidsepok. Detta ska sedan redovisas dels muntligt i en presentation dels skriftligt i ett dokument som sedan resten av klassen får del av. Den skriftliga delen ligger till grund för ett prov i slutet av arbetsområdet.

Bedömning

Jag kommer i huvudsak att bedöma:

 • din kunskap om svenska språkets utveckling 
 • din kunskap om lånade ord och din förståelse för hur de delas in i olika grupper
 • din förmåga att presentera och förmedla fakta
 • din förmåga att söka och sammanställa fakta
 • din förmåga att följa instruktioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9

Matriser

Sv SvA
Språkhistoria

Språkhistoria

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta
Du visar att du har kännedom om enklare begrepp och fakta
Du visar att du har relativt god kännedom om begrepp och fakta.
Du visar att du har kännedom om de begrepp och fakta vi har diskuterat i arbetsområdet.
Förståelse
Du visar på förståelse för det vi har diskuterat i arbetsområdet genom att ge enstaka exempel och enkla förklaringar.
Du visar på förståelse för det vi har diskuterat i arbetsområdet genom att ge exempel och utvecklade förklaringar.
Du visar på förståelse för det vi har diskuterat i arbetsområdet genom att ge välvalda exempel och välutvecklade förklaringar.
Analys
Utifrån din kunskap inom arbetsområdet kan du dra enkla slutsatser.
Utifrån din kunskap inom arbetsområdet kan du dra/föra relativt djupgående slutsatser och resonemang.
Utifrån din kunskap inom arbetsområdet kan du dra/föra djupgående slutsatser och resonemang.

Muntlig presentation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du visar att du har följt instruktionerna relativt väl. Du har med relevant fakta.
Du visar att du har noga följt de instruktioner som gavs. Du har med relevant och fångande fakta. Du kopplar till det du redan kan inom området.
Du visar att du har noga följt de instruktioner som gavs. Du har med relevant och fångande fakta samt förtydligar den faktan. Du kopplar till det du redan kan inom området.
Framförande
Du visar att du har kännedom om den fakta du presenterar, du talar tydligt och har viss ögonkontakt med publiken.
Du visar att du har relativt god kännedom om den fakta du presenterar, du talar tydligt och har till stor del ögonkontakt med publiken.
Du visar att du har mycket god kännedom om den fakta du presenterar, du talar tydligt och har genomgående ögonkontakt med publiken.