Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling utifrån kolets kretslopp

Skapad 2016-12-01 09:42 i Långareds skola Alingsås
Kolets naturliga kretslopp har tappat balansen sedan vi människor börjat plocka upp och använda fossila bränslen. När vi dessutom hugger ner regnskog gör vi situationen ännu sämre. Detta arbetsområde kommer att förklara hur detta hänger ihop och hur vi kan sträva mot en hållbar utveckling.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Träd och växter är mycket viktigare än vad många kanske tror. Dessutom är de fantastiska på att göra något som vi människor inte kan, dvs omvandla koldioxid till syre och kol. Du ska få lära dig om vad kolets kretslopp är, varför det har blivit obalans i kolets kretslopp och vad det ger för konsekvenser för vårt klimat, och hur vi kan göra något åt det.

Innehåll

Arbetsområde:

Kolets naturliga kretslopp har tappat balansen sedan vi människor började plocka upp ur marken och använda fossila bränslen. När vi dessutom hugger ner regnskog gör vi situationen ännu sämre. Detta arbetsområde kommer att förklara hur detta hänger ihop och hur vi kan sträva mot en hållbar utveckling.

Konkreta mål:

Jag vill att du ska kunna förklara kolets kretslopp och vad det är som gör att vi nu har en obalans i detta kretslopp. Jag vill även att du kan resonera om på vilka olika sätt vi kan förändra den här situationen, alltså hur vi kan leva på ett sätt som är hållbart i längden.

 

Jag vill att du ska ha kunskap om några begrepp så som atom, molekyl och ha kunskap om vad luft och vatten är uppbyggt av.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- visa att du vet något om vad luft (och vatten) består av, och kunna förklara kolets kretslopp. 

- i en mindre grupp kunna samtala och diskutera energi, global uppvärmning och vad vi i vardagen kan göra för att leva så att det blir en hållbar utveckling. (Du behöver visa din kunskap och ställa frågor till dina kamrater och resonera om olika saker som diskuteras). 

 

Undervisning:

Ni kommer att titta på en presentation om kolets kretslopp, diskutera och fundera kring olika saker som vi idag gör som är bra, respektive inte bra för den globala uppvärmningen. Ni kommer att få förklara kolets kretslopp. Ni kommer att diskutera olika energiformer och vad som är bra respektive dåligt med dem. Ni kommer att få läsa och lyssna på texter ur er lärobok om förnybara och icke förnybara bränslen. Ni kommer att få lära er om vad global uppvärmning är och varför det inte är bra för människor och djur. Ni kommer att få se informationsfilmer. Ni kommer att få göra kollage och göra skådespel. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  A 6

Matriser

Ke
Hållbar utveckling utifrån kolets kretslopp

Nivå 1
Har delar av förståelsen
Nivå 2
Har godtagbara kunskaper
Nivå 3
Har mer än godtagbara kunskaper
Kemiska sammanhang
Eleven har viss kunskap om några av begreppen (atom, molekyl, förbränning). Eleven har viss förståelse för vattnets respektive luftens uppbyggnad och egenskaper.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Mer än godtagbara kunskaper.
Luft & vatten & förbränning
Kolets kretslopp
Eleven har viss kunskap om vattnets och luftens uppbyggnad och egenskaper. Eleven förstår delar av kolatomens kretslopp.
Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som förbränning.
Mer än godtagbara kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: