Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 2-4 Läslyftet skriv/läsa fokus på djur.

Skapad 2016-12-01 10:50 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 2 Modersmål
Planeringen följer alla övningar föreslagna i Läslyftet

Innehåll

vecka 46-51  Än så länge har eleverna fått göra en enkät om läs/skriv vanor. Den följs upp med att komplettera en tankekarta kring en figur från en känd berättelse. Eleverna kommer att producera en text om vinter/jul om planer och förväntningar

vecka 2-7 Arbete med fakta och berättande texter om djur: giraffer och lejon.  Eleverna får läsa och lyssna/ titta på olika slags texter om djur och med stöd från material i läslyftet reflektera över hur man kan anpassa läsning. Eleverna skapar texter.

Vi tittar även på ordföljd, interpunktion och stavning, i fakta och berättande texter.

Efter sportlov fortsätter vi inom Läslyftets ramar och berör följande:

 

Förhållningssätt och strategier för att först

Meningsskapande undervisning

Återblick och reflektion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: