Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Steinbeck - The moon is down

Skapad 2016-12-01 12:06 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 8 – 9 Modersmål
Läsning och arbete om och med Steinbecks The Moon is Down.

Innehåll

v 49- Dokumentär (del 1) om Steinbeck. I vilket sammanhang skrev Steinbeck boken?

Hur är det när vi ska nu läsa en bok? Vad händer när vi läser? Finns det olika sätt att läsa? Finns det olika anledningar att skriva? - 

Letter of note: http://www.lettersofnote.com/2012/01/nothing-good-gets-away.html

Läs Moon is Down

v50-51 (del 2) om Steinbeck. Diskutera filmen och börja prata om vad propaganda är.  

v4-5 "Clip 1 och clip 2"- kritisk analys av inlednings stycken till  George Orwells 1984. Jämför med kapitel 1 av The Moon is Down. Be elverna diskutera vad kapitel 1 har att säga om "folkets makt." Be eleverna att läsa kapitel 1 utifrån 2 perspektiv: som någon som lever i Ockuperat Europa och som tonåring idag i Sverige.

v6 Diskutera kapitel 1 och lägg grunden för vidare arbete med boken.

v7 - 15 fortsatt arbete med The Moon is Down:

v7: titta på tidningsartikel från 1940 tillsammans med kapitel 2 och diskussion av följande frågor..

(Lämnas som läxa till vecka 10):

Is the moon is down more than a story?

Can the newspaper pictures and the book tell us anything about history?

What is the difference between information and propaganda?

v 10: arbete med inlämnad läxa. Diskutera källkritik och hur händelser är omskrivna: jämför Michael Flynn i Breibart och The Guardian.

v 11: diskutera kapitel 3,4 & 5. och fortsätt med källkritik

v 12-14 diskutera kapitel 6, 7 & 8: Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det
uttalade och sådant som står mellan raderna. Skriv och samtala om olika respons till texten avseende budskap och människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Efter påsklovet muntliga presentationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Steinbeck - The moon is down

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mel lan raderna i olika verk.
Utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva
Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur. Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur. Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur. Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser
Tala samtala och lyssna
sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: