Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Robot city

Skapad 2016-12-01 12:56 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Grundskola F – 3 Teknik Matematik Svenska
Ur ett ägg kläcks en robot som ger oss i uppdrag att rädda hans robotkompisar. Genom uppdragen lär vi oss grunderna i programmering och vad det innebär.

Innehåll

 

Undervisning, för att nå målen kan du:

Skriva och berätta om de uppgifter vi arbetat med. T ex hur du löst dem, eller vad du lärt dig. 

Samarbeta med andra för att lösa problem och förklara hur du tänkt.

Ge instruktioner till andra och följa instruktioner som andra ger dig. 

Läsa instruktioner och följa dem, skriva egna instruktioner som andra ska följa. 

Träna på att skapa mönster, sortera, lägesord.

Använda kod för att programmera.

Använda dig av digitala hjälpmedel för att programmera. 

 

Mål och bedömning

När vi är klara med detta ska du kunna:

 

Skriva enkla reflektioner kring uppgifter vi genomfört.

Använda begreppen: kod, mönster, programmering samt olika lägesord. 

Lösa matematiska problem och förklara hur du tänkt.

Ge instruktioner och förstå enkla instruktioner.

Ge exempel på var programmering används. 

Utföra enkla programmeringar.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
  Gr lgr11  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv Ma Tk
Programmering

På väg
Godtagbara kunskaper
Ge instruktioner och förstå enkla instruktioner.
Lösa matematiska problem och förklara hur du tänkt.
Utföra enkla programmeringar.
Ge exempel på var programmering används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: