👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Serier

Skapad 2016-12-01 13:11 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Bild
I det här arbetsområdet arbetar vi med serier under Bildlektionerna.

Innehåll

Du ska lösa 2 olika uppgifter.

 1.  Först ska du göra en inzoomning. En avståndsbild, en helbild och en närbild av samma motiv.
 2.  Andra uppgiften ska du rita en egen serie med pratbubblor.

Vid alla uppgifter börjar du med att skissa för att därefter renrita, färglägga och tuscha linjer.

I Bildsalen finns häften med tips och idéer och tydliga instruktioner hur du ska lösa uppgifterna.

På Youtube hittar du "Emmas serietecknarskola" https://www.youtube.com/watch?v=zrJnSaJR4qE

Det finns sju filmer att titta på.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9