Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges djur och natur

Skapad 2016-12-01 15:35 i Valhallaskolan Halmstad
I arbetet med Pojkens och Tigerns resa genom Sverige tar vi upp de olika naturtyperna och djuren som passeras.
Grundskola 3 Svenska Bild NO (år 1-3) Teknik SO (år 1-3)
Pojken och Tigern- en resa genom Sverige

Innehåll

Under hela läsåret kommer klassen att arbeta med boken, Pojken och Tigern. Den handlar om en resa genom hela Sverige. I detta tema kommer vi att väva in mycket av vår NO och SO- undervisning. Vi kommer att arbeta på ett varierat sätt. Det kommer att bli bilduppgifter, skrivuppgifter, läsuppgifter, programmering och mycket annat. Genom att genomföra alla uppgifter visar du att du kan det vi arbetar med.

Matriser

NO Sv Tk Bl SO
Sveriges djur och natur

Godkänd
Bockstensmannens skelett
Under arbetet med Bockstensmannen i Halland lär du dig att namnge några av skelettets delar samt kan redogöra för någon av skelettets funktioner. Du kan också samtala om berättelsen om Bockstensmannen.
Typiska skånska växter och djur
Du får visa med en bilduppgift att du vet hur trädet pil ser ut.
Du kan något om hur en industriprocess kan fungera från gröda till färdig produkt. Du har visat detta med processen från Sockerbetan till färdigt socker.
Du tar reda på fakta om Mullvaden och redogör för det du har lärt dig i en faktatext. Du använder dig av stödstruktur och följer genrens typiska drag.
Kattegatt
Du har lärt dig vad en näringskedja är och det har du visat genom att placera ut organismer, djur och växter från sveriges hav i rätt ordning.
Du kan känna igen och säga namnet på några av våra vanligaste fiskar. Du har också fördjupat dig i en av arterna.
Stockholms kända byggnader
Du har konstruerat en byggnad eller plats i Stockholm. Först har du planerat ditt bygge sedan har du med olika tekniker byggt din modell.
Du har programmerat en Beebot så att den har rört sig i en ritad bana över en kartbild av Stockholm.
Du har tränat på att förstå och använda en karta när du ritade en karta över Stockholm.
Sverige- en del av världen
Du kan något om våra världsdelar och vet var i världen Sverige ligger.
Du vet hur kartor och väderstreck hänger ihop.
Papper kommer från skogen
Du vet att trä är råvaran till papper.
Arlanda är en stor flygplats
Du kan följa en instruktion och tillverka ett pappersflygplan.
Alla våra landskap är unika
Du kan något om kulturarven i några av våra landskap. T.ex myten om Storsjö-odjuret, hambon i Hälsingland eller kurbitsmålningar från Dalarna.
Samerna
Du kan redovisa för några detaljer om samernas liv, kultur eller historia.
Broar över svenska vattendrag.
Sverige har många åar och älvar och vi har talat om flera av broarna över dem. Genom Oskarström flyter Nissan och ditt uppdrag var att planera för en ny bro över Nissan. Du har fått konstruera en bro tillsammans med några klasskamrater. Då har du planerat, byggt, samarbetat och redovisat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: