Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FTLAS 2o 3 Gymnasiearbete 100p

Skapad 2016-12-02 08:02 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Gymnasiearbete
Loggböcker Företagsbesök

Innehåll

Gymnasiearbetet

För att en elev ska få en gymnasieexamen måste han eller hon ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Det är med gymnasiearbetet eleven knyter ihop sina studier på programmet och visar att hon eller han är förberedd för yrkesliv eller högskolestudier. Lärare och rektor behöver därför planera och förbereda eleverna på detta tidigt i utbildningen.

På alla yrkesprogram och högskoleförberedande program inom gymnasieskolan ska eleverna genomföra ett gymnasiearbete. Elever inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå kan också genomföra ett gymnasiearbete.

Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng och är tänkt att vara ett kvitto på att eleven är förberedd för högskolestudier eller för arbete inom ett visst yrkesområde. Målen för gymnasiearbetet framgår av programmets examensmål.  

Gymnasiearbetet kan genomföras som arbetsplatsförlagt lärande. I så fall ska det ske utöver de obligatoriska 15 veckorna som ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram.

Olika mål för gymnasiearbetet

Målen för gymnasiearbetet skiljer sig åt mellan yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. På yrkesprogrammen ska gymnasiearbetet visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. På de högskoleförberedande programmen ska gymnasiearbetet visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det område som programmet utbildar för.

Betygssättning

På gymnasiearbetet kan eleven få betyget E eller F, där E betyder godkänt och F icke godkänt.
Rektorn ska utse en ansvarig lärare för varje elevs gymnasiearbete. Den ansvarige läraren beslutar om betyg, oavsett om denne är legitimerad eller ej.  Innan läraren kan sätta betyg ska en medbedömare med erfarenhet av det kunskaps-/yrkesområde som gymnasiearbetet avser yttra sig.

Om gymnasiearbetet helt eller delvis har genomförts som arbetsplatsförlagt lärande ska handledaren vara medbedömare.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: