Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Ma Stort, smått och enheter Lig lå 16/17

Skapad 2016-12-02 10:57 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Planering för kapitel 2 och 3 i X-boken (upplaga 4)
Grundskola 7 Matematik
Vi arbetar med att multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000. Vi multiplicerar med stora och små tal. Vi repeterar enheter för vikt och volym.

Innehåll

Mål

Att kunna räkna med multiplikation och division med små och stora tal.

Ni har tidigare arbetat med enheter för vikt och volym men vi repeterar det i år.

 

Arbetets innehåll

Du ska arbeta med att:

 • Förstå sambandet mellan multiplikation och division.
 • Lösa matematiska problem genom att välja och använda lämpliga metoder.
 • Repetera enheter för vikt och volym.

Arbetssätt och redovisningsform

Arbete med bokens arbetsuppgifter 

Problemlösning enskilt och i grupp.

Visa din kunskap - Bedömning

Genom att vara delaktig i grupparbeten och gemensamma diskussioner både visar du din kunskap och utvecklar dina matematiska förmågor.

Prov (när det blir prov meddelar jag).

Reflektion


 Fundera över:
- Jag är stolt över ...
- Jag måste träna mer på ...
- För att utvecklas ska jag ...

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
NF Kunskapstabell Matematik 7-9

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Problemlösning
(Aspekt 1 och 2 i kunskapstabellen) Lösa problem, val av metod, rimlighet, alternativa metoder.
Begrepp
(Aspekt 3,4 och 5 i kunskapstabellen) Använda olika begrepp (även i nya situationer), åskådliggöra med formler, bild, symbol, diagram, olika begrepps relation.
Metod
(Aspekt 6 i kunskapstabellen) Rutinuppgifter, metodens lämplighet.
Kommunikation
(Aspekt 7 och 8 i kunskapstabellen) Redovisningens tydlighet och effektivitet, framföra och bemöta matematiska resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: