Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte år 4

Skapad 2016-12-02 11:00 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola F
Vi utgår ifrån böckerna Matte Direkt Borgen A och B där eleverna arbetar ett kapitel i taget. Varje kapitel har en diagnos på slutet som fungerar som delprov för området. Varje vecka har vi även matteläxa som delas ut på tisdagar och ska lämnas in på fredagar.

Innehåll

Vad vi ska lära oss:

TALUPPFATTNING

Kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 10 000

Förstå vårt talsystem

Kunna ordna tal efter storlek

Kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje

 

ADDITION OCH SUBTRAKTION

Förstå hur addition och subtraktion hör ihop

Veta hur likhetstecknet används

Kunna addera och subtrahera inom talområdet 0 - 1000

Kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter

Avrunda till närmaste tiotal, hundratal och tusental

 

GEOMETRI

Uppskatta och mäta längd i meter, decimeter, centimeter och millimeter

Växla mellan olika längdenheter

Mäta och rita sträckor

Känna igen och kunna namnet på rektangel, kvadrat, triangel och cirkel

Rita rektanglar och kvadrater med givna mått

Räkna ut figurens omkrets 

Avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig

Namnet på olika månghörningar

Förstå vad som menas med förstoring och förminskning

Förstå och använda skala

 

MULTIPLIKATION OCH DIVISION

Förstå hur addition och multiplikation hör ihop

Kunna multiplicera ental, tiotal och hundratal

Förstå hur multiplikation och division hör ihop

Kunna använda kort division

Kunna använda multiplikation och division när du löser textuppgifter

Kunna multiplicera med 10, 100 och 1000

Kunna räkna multiplikation med större tal

Räkna med kort division

 

TABELLER OCH DIAGRAM

Hämta uppgifter ur tabeller

Ordna fakta i en tabell 

Läsa av stapeldiagram

Rita ett stapeldiagram

TID OCH TEMPERATUR

Kunna enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund

Läsa och skriva datum

Leta reda på uppgifter i almanackan

Avläsa klockan och skriva klockslag med siffror

Läsa av termometern

 

BRÅK

Kunna läsa och skriva bråk

Kunna avläsa bilder av bråk

Veta hur många delar det går på en hel

Kunna storleksordna bråk

 

 

Hur ska vi lära oss detta:

Inför varje kapitel kommer vi lärare att ha genomgång

Efter genomgången så kommer eleverna räkna själva 

En gång i veckan kommer eleverna att få matteläxa

Efter avslutat kapitel kommer eleverna få göra en diagnos

Beroende på hur det går på diagnosen så får de specifika tal att jobba med

Vad kommer att bedömas:

Diagnoserna kommer att bedömas

Hur aktiv du är i ditt lärande/ att du visar att du lyssnar och själv frågar och pratar

Hur bra eleverna kan förklara skriftligt och muntligt vad det är de har räknat ut

Hur bra och noga eleverna är med matteläxorna .

 

Grovplanering:

Vecka 35-38 Kapitel 1

Vecka 39-42 Kapitel 2

Vecka 43-47 Kapitel 3 (Lov v.44)

Vecka 48-51 Kapitel 4 (Lov v.52 & v.1-2)

Vecka 3-6 Kapitel 5

Vecka 7-10 Kapitel 6 (Lov v.8)

Vecka 11-13 Kapitel 7

Vecka 14-17 Kapitel 8 (Lov v.16)

Vecka 18-20 Kapitel 9

Vecka 21-22 Kapitel 10

Matriser

Matte år 4

Taluppfattning

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10 000
Du kan med hjälp läsa och skriva enkla tal inom talområdet 0-10 000.
Du kan läsa och skriva enkla tal inom talområdet 0-10 000.
Du kan läsa och skriva tal inom talområdet 0- 10 000 på ett relativt väl fungerande sätt.
Kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje. Kunna avgöra om ett tal är jämnt eller udda
Du kan med hjälp läsa av och sätta ut tal på en tallinje samt kunna avgöra om ett tal är jämnt eller udda.
Du kan läsa av och sätta ut tal på en tallinje samt kunna avgöra om ett tal är jämnt eller udda.
Du kan läsa av och sätta ut tal på en tallinje samt kunna avgöra om ett tal är jämnt eller udda på ett relativt väl fungerande sätt.

Addition och subtraktion

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Förstå hur addition och subtraktion hör ihop. Förstå hur likhetstecknet används
Du förstår delvis hur addition och subtraktion hör ihop samt förstår hur likhetstecknet används.
Du förstår hur addition och subtraktion hör ihop. Du förstår hur likhetstecknet används.
Du förstår mycket väl hur addition och subtraktion hör ihop samt hur likhetstecknet används.
Kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-1000. Kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter.
Du kan delvis addera och subtrahera inom talområdet 0-1000. Du kan stundtals använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter.
Du förstår hur du ska addera och subtrahera inom talområdet 0-1000. Du förstår hur du ska använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter.
Du förstår mycket väl hur du ska addera och subtrahera inom talområdet 0-1000. Du förstår mycket väl hur du ska använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter.

Geometri

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Uppskatta och mäta längd i meter, dm, cm och mm. Växla mellan olika enheter.
Du kan med stöd uppskatta och mäta längd i meter, dm, cm och mm. Du kan med stöd växla mellan olika enheter.
Du kan uppskatta och mäta längd i meter, dm, cm och mm. Du kan växla mellan olika enheter.
Du kan uppskatta och mäta längd i meter, dm, cm och mm på ett väl fungerande sätt. Du kan växla mellan olika enheter på ett väl fungerande sätt.
Känna igen och kunna rita rektangel, kvadrat, triangel och cirkel. Kunna räkna ut omkrets.
Du kan med stöd känna igen och rita rektanglar, kvadrater, trianglar och cirklar. Du kan med stöd räkna ut omkrets.
Du kan känna igen och rita rektanglar, kvadrater, trianglar och cirklar. Du kan räkna ut omkrets.
Du kan känna igen och rita rektanglar, kvadrater, trianglar och cirklar på ett väl fungerande sätt. Du kan räkna ut omkrets på ett väl fungerande sätt.

Multiplikation och division

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Förstå hur addition och multiplikation hör ihop. Kunna multiplicera ental, tiotal och hundratal.
Du har svårigheter att förstå hur addition och multiplikation hör ihop. Du har svårigheter att förstår hur du ska multiplicera ental, tiotal och hundratal.
Du förstår hur addition och multiplikation hör ihop. Du kan multiplicera ental, tiotal och hundratal.
Du förstår hur addition och multiplikation hör ihop på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Du kan multiplicera ental, tiotal och hundratal på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Förstå hur multiplikation och division hör ihop och kunna använda kort division
Du har svårigheter att förstå hur multiplikation och division hör ihop. Du har svårigheter att förstå och använda kort division.
Du förstår hur multiplikation och division hör ihop och kan använda kort division.
Du förstår hur multiplikation och division hör ihop och kan använda kort division på ett ändamålsenligt och effektivt sätt

Tabeller och diagram

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Hämta uppgifter och ordna fakta i en tabell
Du kan med hjälp av stöd hämta uppgifter och ordna fakta i en tabell
Du kan hämta uppgifter och ordna fakta i en tabell.
Du kan hämta uppgifter och ordna fakta i en tabell på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsa av och rita stapeldiagram
Du kan till viss del läsa av och rita stapeldiagram.
Du kan läsa av och rita stapeldiagram.
Du kan läsa av och rita stapeldiagram på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Tid

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Kunna enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
Du kan till viss del enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
Du kan enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
Du kan enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsa och skriva datum samt avläsa klockan.
Du kan till viss del läsa och skriva datum samt avläsa klockan.
Du kan läsa och skriva datum samt avläsa klockan.
Du kan läsa och skriva datum samt avläsa klockan på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Räkna med begreppen tidigare och senare. Räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag
Du kan till viss del räkna med begreppen tidigare och senare. Du kan till viss del räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag.
Du kan räkna med begreppen tidigare och senare. Du kan räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag.
Du kan räkna med begreppen tidigare och senare. Du kan räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Bråk

På väg att nå målet
Når målet
Når målet mycket väl
Kunna läsa och skriva bråk. Kunna avläsa bilder av bråk
Du kan till viss del läsa och skriva bråk. Du kan avläsa bilder av bråk
Du kan läsa och skriva bråk. Du kan avläsa bilder av bråk
Du kan läsa och skriva bråk. Du kan avläsa bilder av bråk på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Veta hur många delar det går på en hel och kunna storleksordna bråk
Du tycker det är svårt att veta hur många delar det går på en hel och storleksordna bråk.
Du vet hur många delar det går på en hel och kan storleksordna bråk.
Du vet hur många delar det går på en hel och kan storleksordna bråk på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: