Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Ma Längd, tid, hastighet, tabeller, diagram och lägesmått. Lig lå 16/17

Skapad 2016-12-02 12:39 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Vi tränar på enheter för längd, tid och rörelse. Vi tränar på lägesmått, medelvärde, median och typvärde. Det är viktigt att kunna läsa en tidtabell eller ett diagram. De förekommer överallt i vårt vardagsliv. Det är också viktigt att kunna sammanställa information på ett överskådligt sätt.

Innehåll

 

Mål

Under arbetsområdet ska du träna dig i:

- att presentera och tolka data
- att använda olika grundläggande matematiska begrepp ( t ex median och medelvärde) och kunna använda dem i rätt sammanhang,
- att utveckla kunskaper för att kunna lösa problem med hjälp av SVT-triangeln, tabeller, diagram mm

Arbetets innehåll

 • Utföra beräkningar med tid
 • Beräkna sträcka, tid och hastighet
 • Göra en frekvenstabell
 • Rita olika slags diagram
 • Beräkna medelvärde och median

Arbetssätt och redovisningsform


Du ska genom lärarens genomgångar och eget räknande utveckla din förmåga att använda metoder för beräkningar och att kunna rita och tolka tabeller och diagram.

Muntligt deltagande i klass- och gruppdiskussioner vid olika tillfällen.
Skriftligt redovisa din förmåga av kapitlets innehåll.

Visa din kunskap - Bedömning

Du kan visa dina kunskaper i matematiska diskussioner i gruppen och vid diagnosen.

Det som förs in i kunskapstabellen är aspekt 1, 3, 4, 6 och 7.

Reflektion

Du ska ställa dig följande frågor:
1. Frågar jag min lärare om det är något jag inte förstår?
2. Hur fungerar mitt självständiga arbete under lektionen?
3. Hur väl förberedde jag mig inför diagnosen?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Fg Ma Åk 7. Tid, tabeller och diagram

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Aspekt 1
Problemlösning (T ex uppgift 2 och 8 på diagnosen)
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär
Aspekt 3
Förstå begrepp (t ex uppg 1, 4 på diagnosen)
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Aspekt 4
Beskriva begrepp i diagramform (t ex uppg 3, 4, 9 på diagnosen)
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Aspekt 6
Hitta rätt metod för att lösa rutinuppgifter (t ex uppg 1,4,5,6,9 på diagnosen)
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med statistik med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med statistik med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med statistik med mycket gott resultat.
Aspekt 7
Tydliga lösningar (antal stjärnor, uppg 3,4,5,6,8,9,10)
Eleven kan redogöra för tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: