👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inneperiod höst

Skapad 2016-12-03 11:45 i Västra skolan Falun
Vi arbetar med hälsa och träningslära
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Hälsa är olika saker för olika människor

Innehåll

Syfte

 

-röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

- planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter

utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

-förebygga risker vid fysisk aktivtet [...]

 

Centralt innehåll:

 

 •  Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 •  Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 •  Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska
  aktiviteter och träningsformer.
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa [..]

Konkretisering av mål

Du kommer efter avslutat område kunna:

 • Delta i olika typer av styrke och rörlighetsträning

 • Diskutera upplevelser av olika typer av fysiska aktiviteter
 • Delta i fysiska aktiviteter
 • Delta i olika former av musik och rörelse
 • Skriva hälsodagbok
 • Göra en egen träningsplanering

Arbetssätt

Teorigenomgångar:

-vad är hälsa

-Styrka och rörlighet

-Test av styrka och rörlighet

-Olika träningsformer inkl dans och racketsport

-Racketsporter

-Avslappning

-Eget träningspass

 

Bedömning

Bedömning:

 • Du kommer att bedömas utifrån hur väl du klarar av att:

  • sätta upp mål för och planera träning och fysiska aktiviteter.

  • utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser

  • föra resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

  • delta i olika typer av träning som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer

  • varierar och anpassa dina rörelser till aktiviteten och sammanhanget

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh

Matriser

Idh
Inneperiod höst

Bedömningsmatris Inneperiod Höst

Förenklat kunskapskrav
Når delar av kunskapskravet
>
>>
>>>
Kunskapskrav
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser... till aktiviteten och sammanhanget
Din förmåga att delta
Till viss del
Relativt väl
Väl
Kunskapskrav
Eleven kan på ett ... fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter
Din förmåg att sätta upp mål för och planera träning
I huvudsak
Relativt väl
Väl
Kunskapskrav
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra ... underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Din förmåga att resonera
Enkla och till viss del
Utvecklade och relativt väl
Välutvecklade och väl
Kunskapskrav
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven ... sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
Din förmåga att anpassa dina rörelser i takt
Till viss del
Relativt väl
Väl