Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4

Skapad 2016-12-04 16:39 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Sv åk 4
Grundskola 4 Svenska
Svenska åk 4

Innehåll

Syfte för arbetsområdet

 

Undervisningens innehåll: Vad?

Vi kommer att arbeta med:

 • ordkunskap
 • språklära
 • grammatik
 • läsa skönlitterära böcker
 • lässtrategier
 • skriva sammanfattande texter utifrån egna stödord
 • skriva sammanfattande texter utifrån en tankekarta
 • skriva egna texter 
 • förbättra och bearbeta egna texter utifrån respons (från lärare och kamrat)
 • studieteknik
 • muntliga presentationer
 • informationssökning och källkritik

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi har gemensamma diskussioner, gruppdiskussioner, enskilda arbetsuppgifter och parövningar.

Eleverna får även tillfälle att läsa skönlitteratur samt lyssna på högläsning. Varannan vecka kommer skolbibliotekarien till klassen. Vi skriver om och presenterar våra böcker för varandra.

Vi kommer att skriva egna texter både faktatexter och egna berättelser. Texterna kommer vi att bearbeta och bedöma på olika sätt.

Vi kommer att titta och lyssna på www.urskola.se tex Grammatikbolaget och Plugga bättre

Vi kommer att diskutera och argumentera i grupp samt redovisa och presentera muntligt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: