👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2016-12-04 19:23 i Strömsskolan Lilla Edet
Grundskola 1 NO (år 1-3)
När vi arbetar med arbetsområde "Vatten" kommer du att få lära dig om vattnets olika former och kretslopp.

Innehåll

Syfte / förmågor

Genomföra systematiska undersökningar i kemi, och använda kemins begrepp, modeller och teorier.

 

Kunskapskrav

Ge exempel på egenskaper hos vatten och relaterar till egna iakttagelser.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra enkla undersökningar som handlar om vatten. 

 

Konkreta mål

Efter detta område kommer du att kunna:

Berätta om vattnets tre faser fast, flytande och gas. 

Förklara hur vattnets kretslopp fungerar. Du använder begreppen avdunstar, vattenånga, kondenserar.

 

Bedömningssituationer

Kontinuerligt under arbetets gång kommer vi att titta på din förmåga att:

Berätta och visa vattnets olika former och kretslopp och att du använder dig av rätt begrepp.

 

Centralt innehåll

Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergång mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

 

Undervisningens upplägg

Vi kommer att se på film om vatten.

Vi kommer att göra vattenexperiment.

Vi kommer att ha diskussioner.

Vi kommer att rita och skriva om vatten.