Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NU SKA VI BRÅKA!

Skapad 2016-12-05 12:39 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Grundsärskola 6 – 9 Matematik
I det här lärområdet kommer du att få möjlighet att lära om BRÅKräkning.

Innehåll

 • Förankring i kursplanens syfte

Nu är det dags att koppla samman förra lärområdet (positionssystemetet och decimaltal) med BRÅK och bråkräkning. Med bråkräkning kommer vi möta räknesättet division på ett sätt.
Du kommer under arbetet med lärområdet, förstå hur bråk användas i vardagen olika sammanhang.
 

Innehåll

 Begreppen som du kommer lära, förstå och använda är.

del 1

 • tallinje
 • Hel och "delar av en hel"
 • lika stora delar
 • mäta
 • bråktal: hur tex "två av fyra" kan skrivas
 • bråkstreck
 • divisionstecken

del 2

 • bråkform
 • blandadform
 • täljare
 • nämnare
 • kvot
 • decimaltal
 • procent

 

 

Bedömning

Efter lärområdets avslut ska du känna till att decimaltal och bråk hör samman.

Du kan hur hel form kan delas och hur du säger och/eller skriver delarna som bråktal.

Du känner till och/eller kan (beroende på skolår) bråkform blandadform och procent (kopplat till bråktal och decimaltal.

Bedömning sker främst som formativ bedömning genom hela lärområdets gång.

Vi ser hur förmågorna synliggörs då de hanterar och använder genomgångar, stödmaterial när de gör sina uppgifter.

För att eleverna kontinuerligt ska kunna förbättra sina kunskaper följer vi upp deras arbeten kontinuerligt och ger respons/feedback.

 

Konkretisering av mål

Du ska reflektera och förstå HEL  och DELAR av en hel och utveckla en tilltro till din egna förmåga att använda dina kunskaper i vardagliga situationer.

 

Arbetssätt

 • Vi inleder med att göra en mindmap kring vad ni kan och vi presenterar vad ni mer ska utveckla.
 • Vi återkopplar förra lärområdet
 • Vi samtalar och reflekterar kring BRÅK i vardagen, "När använder vi bråkräkning?"
 • Vi använder tallinjen för att förstå vilka tal som finns mellan exempelvis 0-1
 • Vi samtalar om bråk i vardagen,
 • Vi arbetar med konkret material
 • Vi tittar på olika youtub klipp.
 • Vi överför plockmaterial till siffror 2/4, 4/4 osv
 • Vi kommer att arbeta i grupp och i par samt enskilt
 • Vi arbetar i NOMP
 • Vi bygger på kunskaper och arbetsuppgifter under lärområdet gång.

 

Dokumentation

Eleverna ges möjlighet att göra en självskattning utifrån centralt innehåll och kunskapskrav i samband med uppstarten av lärområdet samt när lärområdet avslutats.

Berörd lärare gör en mer summativ bedömning vid lärområdets slut och tillsammans med eleven en formativ bedömning. Därefter gör en summativ bedömning av hur valda metoder fungerat och hur vi kan utveckla vår pedagogik.

Dokumentation och bedömning sker i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråkform.
  Ma  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  1-6
 • Naturliga tal och enkla tal i decimal- och bråkform och hur de uttrycks och visas med ord, konkreta material, symboler och bilder samt på tallinje.
  Ma  7-9
 • Tal i decimal- och bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Begreppet procent och hur det används och uttrycks.
  Ma  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Ma  A 6
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
  Ma  A 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
  Ma  A 9

Matriser

Ma
NU SKA VI BRÅKA!

Steg 1 (6:an-7:an)
Steg 2 (7:an-8:an)
Steg 3 (8:an-9:an)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: