Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings 9 Section 3 - Life and death w 49-12

Skapad 2016-12-05 15:41 i Lov- och sommarskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 9 Engelska
Syftet med arbetet i sektion 3 är att du ska få lära dig nya ord som hör till temat ”Life and death". Du ska även få analysera och reflektera kring olika inslag som filmklipp och böcker och dess innehåll. Du ska dessutom lära dig mer om olika naturliga skeenden i livet där ingenting är beständigt. Vidare ska du också kunna visa att du kan förstå olika aspekter och ha åsikter om temat.

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

Centralt innehåll:

  • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  • Talad engelska och texter från olika medier.
  • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  • Språkliga strategier för att förstå och göra

Detta ska du lära dig:

Lära dig ord och fraser i boken Wings tema "Life and death"
Grammatik : sättsadverb och oräknebara substantiv
Muntlig argumentation
Diskutera frågor kring ämnet "Life and death"

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer arbeta med boken Wings Black. Du kommer få arbeta med en rad olika uppgifter för att utveckla ditt tal, din skrivförmåga och din läsförmåga. Du kommer också utöka ditt ordförråd och din grammatiska kunskap.

Gemensamt arbete med kapitel
Övningar i Workbook
Grammatik i Workbook
Diskussioner

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Din förmåga att delta i samtal (fråga, kommentera, utveckla egna åsikter etc).
Din skrivutveckling (skrivövningar)
Din förmåga att förstå engelskt tal (samtal, frågor, diskussioner, hörförståelsetest)
Din förmåga att läsa och förstå engelska texter (analyser, kommentarer, diskussioner, samtal)

Vi kommer att ha prov vecka 8  2017.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: