Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slottan År 1 Rytmik/Musik

Skapad 2016-12-05 15:42 i _Gemensamt i Halmstad Halmstad
En planering för musik/rytmik åk 1 15/16
Grundskola 1 Musik

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt.  Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck.

Innehåll

Syfte- Förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

 

 

Undervisning

Vi har rytmik ett tillfälle per vecka tillsammans med Maria Holmstedt från kulturskolan. Vi sjunger, dansar och provar olika rytminstrument.

Kunskapskrav och bedömning

Du förväntas delta aktivt i de moment vi gör under lektionen.

Sjung, dansa och spela  tillsammans med gruppen efter din förmåga. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  A 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
  Mu  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: