👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling nomader- jordbrukssamhälle-högkultur

Skapad 2016-12-05 16:15 i Kristinebergskolan Oskarshamn
I denna tidsresa får eleven möjlighet att utveckla sin förmåga att använda historiska begrepp, en historisk referensram och reflektera över sin egen och andras användning av historia
Grundskola 7 Historia
Här ges du möjlighet att träna och visa alla förmågor som historieämnet kräver när du följer utvecklingen från nomadsamhälle till jordbrukssamhälle till utveckling av högkulturer.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i det här arbetsområdet ska ”syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.”

Undervisningen ska ge elverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse av nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer. (Kap 3.13, historia)

Det centrala innehållet är hämtat från rubriken "Forna civilisationer, från förhistorisk tid till ca 1700"

Arbetssätt och undervisning

Undervisningen kommer att följa upp människans och samhällets utvecklingslinje: nomadsamhälle, de bofasta bönderna, de första städerna, den första staten, grekerna, romarna. Fokus kommer att vara: vad förändringen från nomad till jordbrukande bofast kommer att innebära, exempel på högkulturer och dess arv idag.

Vi kommer att arbeta med olika texter, filmer och bilder för att sammanfattningsvis följa upp ovannämnda utvecklingslinje.

Du ges möjlighet att arbeta enskilt men framförallt i olika gruppkonstellationer med uppgifter som uppmanar till att föra resonemang utifrån utvecklingsperspektivet. 

Du får tillgång till metoder och modeller för att på ett smart sätt ta dig an och förstå dig på historieämnet.

Du får träna ett källkritiskt förhållningssätt.

Faktainhämtning, träning av de olika förmågorna samt bedömningsuppgifter varvas.

 

Visa vad du lärt dig

I lektionsserien kommer det löpande uppgifter som fungerar som bedömningsunderlag för läraren. Förmågan som uppgiften testar har vi tränat på innan och följt upp så du vet hur du ska ta dig an uppgiften.Det är flera mindre uppgifter som i vissa fall syftar mot samma kunskapskrav många gånger. Uppgifterna löses både enskilt och i grupp, skriftligt och muntligt.

Tidsram

Vecka 35-ca 41 

Bedömning

Vi strävar efter att arbeta mot historieämnets alla kunskapskrav i större helheter.

-visa kunskaper i resonemang om orsaker och konsekvenser kopplat till någon utvecklingslinje ev några utvecklingslinjer

-använda historia

-kritiskt granska källor

-använda begrepp