Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2016-12-05 22:15 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
I detta projekt kommer du att lära dig: - hur man skriver en debattartikel - hur du använder de retoriska stilbegreppen - hur man referera till andra källor

Innehåll

 

 

Uppgifter

  • Argumenterande text/Debattartikel

  • Slutinlämning av den argumenterande text

Matriser

Sve
Argumenterande text

E
C
A
Form och innehåll
Du skriver en argumenterande text som är sammanhängande och begriplig och uttrycker din åsikt; t ex genom referensbindning och enkla sammanhangssignaler. Omfånget är till viss del anpassat till situationen.
….din text har dessutom en tydligt urskiljbar position där argumenten och bevisen är tydligt strukturerade samt att alla delar ingår; varierade sammanhangsord, inledning och avslutning samt rimlig styckeindelning
…din text är väldisponerad med korrekt styckeindelning och en tydlig röd tråd där inledning och avslutning binds ihop.
Språk
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet ifråga om meningsbyggnad, stavning och skiljetecken
Språket är varierat och delvis välformulerat. Stilen är delvis anpassad till texttypen; t ex genom tydliga åsiktsuttryck, retoriska frågor eller andra retoriska stilmedel.
Språket är välformulerat även om någon mindre lyckad formulering kan förekomma. Stilen är väl anpassad till textens syfte; t ex genom variation av meningstyper eller slagkraftiga uttryck och uttrycksfulla formuleringar.
Källhantering
I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
…. Dessutom är källorna är källorna smidigt infogade i texten. Referenslistan är korrekt.
Samma som c- kriteriet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: