👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht-17 åk 8 ty VB

Skapad 2016-12-06 11:14 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Perfekt von regelmässigen Verben
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Du får lära dig att berätta med hjälp av verb i perfekt (har gjort).

Innehåll

Namn på arbetsområde

Perfekt

Mål för elev

Du ska kunna utrycka dig i perfekt (har gjort).

Du ska kunna förstå och tolka innehållet när du hör människor tala tyska.

Du ska kunna läsa och förstå innehållet i tyska texter.

Genomförande

Du får:

Lyssna på texter och samtala med klasskompisar och din lärare om dessa

Läsa texter och samtala med klasskompisar och din lärare om dessa

Titta på tyskspråkiga program

Träna på ord, fraser och grammatik- moment

Du kommer att jobba med detta arbetsområde enskilt, parvis och i grupp under ett antal veckor. Du får jobba med texter i textboken, övningar i övningsboken och annat material som din lärare delar ut. 

Bedömning

Bedömningen sker när du gör ett skriftligt prov och en läs-och hörförståelse i slutet av arbetsområdet.

Kursplanemål

Formulera dig och kommunicera i skrift.
Förstå och tolka innehållet i talat och skrivet språk.

Matriser

M2
Perfekt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att uttrycka dig på tyska i skrift.
i perfekt
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Eleven känner till hur man använder perfekt och kan en del verbformer i perfekt. Du gör fel som stör, men det påverkar inte begripligheten. Exempel: Was hast du gemacht? Wo haben ihr gewohnt? Sie habt viel gespielt.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Eleven kan på ett relativt säkert sätt använda perfekt och kan många verbformer i perfekt. Exempel: Das Kind hat einen Mantel gehabt. Die Kinder haben jeden Tag gespielt. Er hat lange in der Schweiz gewohnt.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan på ett säkert sätt använda perfekt och kan samtliga verbformer i perfekt. Exempel: Ich habe lange auf dich gewartet. Was ist passiert? Wir haben das Haus verkauft. Er hat immer lange geduscht.
Förstå innehållet i talad tyska.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Ny aspekt
Förstå innehållet i tyska texter.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.