👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lådor/askar 6:or

Skapad 2016-12-06 12:59 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola F – 9
Eleverna skall tillverka lådor/askar. Sammansättningen skall ske med hjälp av tappning eller med svepteknik. Storleken och utseende kan variera efter vad eleverna skall använda lådan till. Alla skall göra något extra med locket, exempelvis en täljd knopp, egentillverkade beslag av trä, metall eller annat lämpligt material. Eller att man designar locket med symboler eller färg.

Innehåll

Eleverna skall tillverka lådor/askar. Sammansättningen skall ske med hjälp av tappning eller med svepteknik. Storleken och utseende kan variera efter vad eleverna skall använda lådan till. Alla skall göra något extra med locket, exempelvis en täljd knopp, egentillverkade beslag av trä, metall eller annat lämpligt material. Eller att man designar locket med symboler eller färg.

Kunskaper som kommer att utvecklas är:

  • Skriva en planering
  • Följa en muntlig instruktion
  • Göra en måttsatt ritning/planering
  • Såga
  • Bearbetning
  • Sammansättning/tappning
  • Egen formgivning
  • Ytbehandling
  • Dokumentation
  • Utvärdering

Matriser

Matris Slöjd År 6

Du har ännu inte nått målet att...
E
C
A
Du har ännu inte nått målet att...
Eleven kan på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT VÄL genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Du har ännu inte nått målet att...
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i HUVUDSAK FUNGERANDE sätt
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt
Du har ännu inte nått målet att...
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger ENKLA motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger UTVECKLADE motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger VÄLUTVECKLADE motiveringar till sina val.
Du har ännu inte nått målet att...
Eleven kan i slöjdarbetet BIDRA TILL ATT UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial OCH SÅDANT SOM ELEVEN SJÄLV SÖKT UPP.
Du har ännu inte nått målet att...
Under arbetsprocessen BIDRAR ELEVEN TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT.
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGSALTERNATIV SOM EFTER NÅGON BEARBETNING LEDER FRAMÅT.
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT.
Du har ännu inte nått målet att...
Eleven kan ge ENKLA omdömen om sin arbetsinsats och hur den påverkat slöjdföremålets kvalitet
Eleven kan ge UTVECKLADE omdömen om sin arbetsinsats och hur den påverkat slöjdföremålets kvalitet
Eleven kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om sin arbetsinsats och hur den påverkat slöjdföremålets kvalitet
Du har ännu inte nått målet att...
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då ENKLA resonemang om symboler, färg, form och material
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då UTVECKLADE resonemang om symboler, färg, form och material
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då VÄLUTVECKLADE resonemang om symboler, färg, form och material