Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Knivsta - min hembygd

Skapad 2016-12-06 14:56 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Du kommer att lära dig om Knivstas historia! Varför Knivsta ligger där det ligger, titta på några fornminnen samt lära dig något som Knivsta är känt för. Du kommer också att få titta på några byggnader och samtala om några arbetsplatser och yrken i kommunen.

Innehåll

Syfte

Att eleverna skall få kunskaper om Knivsta och dess närområde ur ett historiskt, geografiskt och ett samhällsorienterat perspektiv.

Centralt innehåll

Mål

Eleven ska:

 • känna till Knivstas historia i stora drag
 • känna till några viktiga byggnader i kommunen
 • känna till några fornminnen  i hemtrakten
 • känna till några konstverk och vem som har skapat dem
 • kunna framställa en bild med Knivstamotiv
 • kunna hitta platser på en karta över Knivsta
 • känna till några arbetsplatser och yrken i närområdet

 

 

 

Arbetssätt

Eleven kommer att få

 • rita/måla
 • jämföra historiska bilder med nutid
 • studera kartor över kommun och  tätort
 • läsa och samtala om Knivstas historia
 • läsa och samtala om ,samt besöka ,viktiga byggnader i tätorten
 • delta i några studiebesök
 • läsa om några kända Knivstaprofiler
 • lära sig namnen på några industrier och vad de tillverkar
 • göra en skriftlig presentation om Knivsta

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din skriftliga presentation om Knivsta.

Vi kommer också att bedöma hur aktivt du har deltagit i samtal och studiebesök.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Ge  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Ge  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Ge  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Ge  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  Ge  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3

Matriser

SO
Knivsta -min hembygd

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att redovisa muntligt:
har svårt att delta i samtalet.
kan ibland delta i samtalet med egna åsikter.
kan ge kommentarer och ställa frågor till de övriga i gruppen.
Förmåga att redovisa skriftligt:
kan skriva några få meningar.
kan skriva en kort faktatext.
kan skriva utförliga texter med egna kommentarer.
Förmåga att framställa berättande bilder:
kan med stöd framställa enkla bilder.
kan ta egna initiativ och framställa berättande bilder.
Visar stort intresse och framställer olika bilder och använder olika tekninker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: