👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Ma åk 6 HT-16

Skapad 2016-12-07 08:41 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Ma åk 6 Pixel 6a
Grundskola 6 Matematik
Att kunna matematik innebär att man behärskar många olika matematiska färdigheter. En viktig grundläggande färdighet är räknefärdigheten som bland annat innebär att behärska de fyra räknesätten och talsystemets uppbyggnad.

Innehåll

Mål

- Se syfte nedan

 

Arbetets innehåll

Under höstterminen ska du träna dig i

- Tal och räkning

- Bråk

- Statistik och sannolikhet

- Multiplikation och division

- Geometri

 

Arbetssätt 

Genomgångar, diskussioner, enskilt arbete med mattebok och andra skriftliga uppgifter. 

 

Visa din kunskap - Bedömning

Du ska visa hur väl du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder för att

göra beräkningar med de fyra räknesätten, bråk, geometri
använda/göra tabeller och diagram
bestämma lägesmått och sannolikhet

Detta kan du visa under diagnoser, prov, matematiska diskussioner i helklass, smågrupper och på det muntliga nationella provet. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Fg Ma åk 6 HT-16

E- nivå
C-nivå
A-nivå
Problemlösning
Hur väl du löser problem genom att välja och använda någon strategi. I vilken grad du tänkt på svarets rimlighet. (Aspekt 1,2)
Begrepp
I vilken grad du visar kunskap om och kan använda dig av matematiska begrepp och samband mellan dessa (Aspekt 3,4,5)
Metod
Kvalitén på de metoder som du använder och hur väl du använder metoderna. (Aspekt 6)
Kommunikation och Resonemang
Kvalitén på dina muntliga resonemang och hur tydligt du redovisningar dina uppgifter. (Aspekt 7,8)
Resonemang
(Aspekt 8)

Ny rubrik

E- nivå
C-nivå
A-nivå