👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Djur i fablernas värld och i faktatexter F-3 VT 2017

Skapad 2016-12-07 11:02 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundskola F – 3 Modersmål
Underbara djur - i fablernas värld och i faktatexter. Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala omkring detta tema under första delen av vårterminen. Du kommer att lära dig nya ord och uttryck för att själv kunna beskriva ett djur. Samtidigt läser vi olika sagor med djur där du lär dig att återberätta händelserna. Du kommer att bygga upp ett ordförråd med ord för olika djur, både husdjur och vilda djur samt deras läten. Vi läser faktatexter om djur och du får göra olika övningar som handlar om djur - både muntliga och skriftliga. När vi är klara med temat skall du också helt kort kunna berätta om något djur.

Innehåll

 I. Förväntat resultat

Följande förmågor ska du utveckla:

 • att tala och samtala om djuren (utseende, boende, mat, låten)
 • att skriva bokstäver, ord, enkla meningar eller korta texter till bilder 
 • att läsa och förstå ord, enkla meningar eller korta texter 
 • att jämföra hur djuren låter på svenska och tyska

 

II. Aktiviteter för bedömning efter ”Nya språket lyfter”

 • binda ihop bokstäva med olika djurnamn (djur ABC), ord med bild
 • tala och samtala om bild och enkla texter kring djur
 • lyssna till musik och  sjunger låter kring tema djur
 • träna uttal med rims och ramsor
 • läsa tillsammans och själv enkla faktatexter och fabler
 • skriva enkla faktatexter om djur
 • samtala och diskutera genom att planera en egen bondgård i grupp

 

 

III. Material och arbetssätt/ arbetsformer

 

Material

Bilder och texter (faktatexter och fabler) till tema djur

Spel, till exempel djur memory

Djurmodeller i plast

Olika uppgifter digitalt och på pappret

Användning av chromebook, IPad och laptop om det finns och olika appar/webbsidor

Arbetssätt/-form

individuellt, med partner eller i grupp (EPA)

digitalt för bedömning och dokumentation

 

Uppgifter

 • Uppgifter för Bedömning (1-3): 1. Faktatext om ett djur 2. Planera egen bondgård i gruppen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3