Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1

Skapad 2016-12-07 15:11 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 1 Matematik
I år 1 lägger vi den matematiska grunden. Fokus är att bli riktigt säker på addition och subtraktion mellan 1-10. "Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang." Lgr 11

Innehåll

Mål

Du ska

 • kunna ta ansvar för ditt arbete genom att använda strategier för att skapa en god lärandemiljö.
 • förstå och kunna använda begreppen siffra, tal, tecken och uppgift.
 • kunna ange antal, tal och ordningstal upp till 10.
 • kunna bygga och ange olika namn för talen upp till 10.
 • förstå sambandet mellan + och –.
 • förstå att likhetstecknet innebär att det finns lika mycket på båda sidorna om tecknet.
 • kunna rita och berätta enkla räknehändelser(både + -) till uppgifter där svaret blir högst 10.
 • visa i praktiken att du förstår begreppen mer – mindre, fler – färre, hälften – dubbelt, udda – jämnt, vänster – höger.
 • kunna använda tecknen < och >.
 • kunna fortsätta på samt hitta på egna enkla mönster.
 • kunna de grundläggande geometriska formerna.
 • kunna använda begreppen timvisare och minutvisare samt ange klockans hela timmar.

Undervisning

Du ska få:

 • diskutera och lära dig olika strategier för hur du kan arbeta på bästa sätt för att utveckla dina förmågor i matematik.
 • träna på att kommunicera matematik genom diskussioner och övningar i helklass, grupp och par.
 • lära dig vad begreppen siffra, tal, tecken och uppgift betyder och träna på att använda dem.
 • lära dig olika strategier för att se och räkna antal. Därefter tränar du detta genom olika praktiska övningar.
 • lära dig ordningstalen upp till 10 och träna på dem både muntligt och i praktiken.
 • lära dig tecknen + och - samt sambandet mellan dem. Därefter färdighetstränar du genom övningar i Prima 1A, olika arbetsblad, spel och program på Ipad.
 • lära dig vad likhetstecknet innebär samt träna på att använda det i olika sammanhang.
 • träna på att hitta på egna räknehändelser muntligt samt med bild och text.
 • träna på att följa och hitta på egna mönster både med konkret material och i uppgifter i Prima 1A.
 • lära dig begreppen timvisare och minutvisare samt att ställa, läsa av och ange hela timmar på klockan(analog).

 

Arbetsområden

Taluppfattning 1-10

Likhetstecknet =

Större än > mindre än <

Begreppen fler och färre

Addition och subtraktion inom talområdet 1-10

Dubbelt och hälften

Geometri

Klockan hel och halv.

 

Övriga arbetsområden:

Ramsräkning och sifferskrivning

Problemlösning

Ordningstal 1-10 (första, andra, tredje osv.).

Mönster

Bedömning

Jag bedömer dina olika förmågor och kunskaper i matematik kontinuerligt under terminen genom att ge dig muntlig och skriftlig respons.

Matriser från Skolverket

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
[Unikum] Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (muntligt) HT åk 1

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talraden: Ramsräkna
Alla nivåer
Talraden: Räkna uppåt
Alla nivåer
Talraden: Räkna nedåt
Alla nivåer
Talraden: Efter
Alla nivåer
Talraden: Före
Alla nivåer
Antalskonstans
Lägre nivå, mellannivå
-----
Subitisera/uppskatta
Alla nivåer
Namnge tal
Alla nivåer
Fler
Alla nivåer
Färre
Alla nivåer
Uppdelning av tal
Alla nivåer
Hälften
Alla nivåer
Dubbelt
Alla nivåer

Ma
Taluppfattning (muntligt och skriftligt) VT åk 1

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talraden: Ramsräkna
Alla nivåer
Talraden: Räkna uppåt
Alla nivåer
Talraden: Räkna nedåt
Alla nivåer
Talraden: Efter
Alla nivåer
Talraden: Före
Alla nivåer
Stegräkning
Alla nivåer
Antalskonstans
Lägre nivå
(Prövas inte på mellannivå)
(Prövas inte på högre nivå)
Uppskattning
Alla nivåer
Minskning
Alla nivåer
Fler
Alla nivåer
Färre
Alla nivåer
Uppdelning av tal
Alla nivåer
Hälften
Alla nivåer
Dubbelt
Mellannivå och högre nivå
(Prövas inte på lägre nivå)

Skriftliga uppgifter

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talföljd
Mellannivå och högre nivå
(Prövas inte på lägre nivå)
Antal
Lägre nivå
(Prövas inte på mellannivå)
(Prövas inte på högre nivå)
Talraden
Alla nivåer
Dela upp tal
Lägre nivå och mellannivå
(Prövas inte på högre nivå)
Tallinje
Mellannivå och högre nivå
(Prövas inte på lägre nivå)
Storleksordna tal
Alla nivåer
Beräkna addition
Lägre nivå och mellannivå
(Prövas inte på högre nivå)
Beräkna subtraktion
Mellannivå
(Prövas inte på lägre nivå)
(Prövas inte på högre nivå)
Likhetstecknet addition
Mellannivå och högre nivå
(Prövas inte på lägre nivå)
Likhetstecknet subtraktion
Högre nivå
(Prövas inte på lägre nivå)
(Prövas inte på mellannivå)
Multiplikation
Högre nivå
(Prövas inte på lägre nivå)
(Prövas inte på mellannivå)
Problemlösning
Högre nivå
(Prövas inte på lägre nivå)
(Prövas inte på mellannivå)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: