👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolans värdegrund Läsåret 16/17 Kotten

Skapad 2016-12-08 07:22 i Änghögs förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola
Datum: 161208 Utvärderat datum:

Innehåll

Främjande insatser - mål och uppföljning Höstterminen 2016

Sammanställ höstterminen observationer och förtydliga arbetslagets insatser vilket leder fram till er bedömning: ( organisation, arbetssätt, innehåll och förhållningssätt)

Under höstterminen har vi fortsatt att fokusera på rutiner och trygghet i vår verksamhet. Vi märker att våra tydliga rutiner har lett till att barnen dels vet vad som ska hända under dagen, dels vad som förväntas av dem. Rutinerna är dock föränderliga utifrån vad barnen visar intresse för.

Vi är närvarande pedagoger som finns på golvet och alltid i närheten av barnen.

I leken leker alla barn med varandra, oavsett kön och ålder. Både flickor och pojkar leker med det material som kan anses könsstereotypt. Vi ser att vissa barn är på väg mot att leka rollek. Detta har varit tydligt när någon av de yngre barnen på Humlan har kommit in och dragit igång en lek. I övrigt är det bredvidlek som förekommer på avdelningen.

Vi har utifrån våra observationer sett att barnen utvecklat en gruppkänsla då de gärna hjälper varandra med olika saker, så som hämta saker till varandra, hjälpa varandra på samlingen och trösta varandra.

De konflikter som uppstår handlar oftast om att någon tar saker från ett annat barn eller att de missförstår varandra pga. att de är olika långt i sin språkutveckling. Vi stöttar och vägleder barnen i olika konflikter bl.a. genom att sätta ord på känslor och använda stopphanden.

På vilket sätt ska ni öka era främjande insatser på er avdelning?

Vi ska fortsätta vara närvarande och utveckla samhörigheten i gruppen. Skapa nya leksituationer och bjuda in till nya sorters lekar.

Främjande insatser - mål och uppföljning Vårterminen 2017

Sammanställ vårterminens observationer och förtydliga arbetslagets insatser vilket leder fram till er bedömning: ( organisation, arbetssätt, innehåll och förhållningssätt)

Under vårterminen har vi (som nytt arbetslag) fokuserat på att få in rutiner och trygghet i verksamheten. Precis som tidigare har vi känt att tydliga rutiner har varit bra för barnen eftersom då vet dem vad som ska hända under dagen. Exempel på rutiner är att vi sjunger innan maten och vi har en startsång och avslutarsång på samlingen.

Vi pedagoger sitter alltid med i leken och ger stöd vid behov. Barnen leker med alla barn oavsett ålder och kön. Vi har leksaker som alla kan leka med. Vi har "skapat" ett rum till som vi kallar fantasirummet i stället för att kalla det "dockrummet" som oftast kan kopplas som ett "flickrum". Barnen pendlar mellan att leka tillsammans, ensamlek och bredvidlek. Vi jobbar mycket med barnen att inte slåss eller dra i håret. Vi visar barnen hur man "tar snällt" i kompisarna genom att till exempel klappa på kinden istället för att dra i håret.

På vilket sätt ska ni öka era främjande insatser på er avdelning?

Vi ska fortsätta ge barnen stöd i leken. Vi ska även byta ut några leksaker i rummen så det blir lite variering för barnen och på så sätt skapa nya leksituationer. Vi ska även göra leksakerna mer attraktiva genom att presentera dem i hyllorna på ett mer fantasifullt sätt.  

Sammanställning av läsårets observationer ( analys och bedömning utifrån sammanställningen)

  • Vi jobbar mycket för att få in rutiner och trygghet.
  • Vi sitter med barnen och leker.
  • Vi jobbar med att barnen ska ta snällt i varandra istället för att slå på varandra.
  • Vi har skapat ett genusneutralt rum som vi kallar fantasirummet

Arbetslagets reflektioner utifrån den nuvarande Likabehandlingsplanen