Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa Ht-2017 År 4-5

Skapad 2016-12-08 08:29 i Högastensskolan Helsingborg
Övergripande Lpp över ämnet Idrott & Hälsa i år 4-6.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
I ämnet Idrott & Hälsa ingår många olika moment. Här kan du läsa om vilka delar vi kommer att beröra i årskurs 4-6.

Innehåll

Syfte/läroplanens mål

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer

Mål för eleven

 

 • utvecklar intresset för att vara fysiskt aktiv
 • lär sig att delta i lekar, spel och idrotter
 • lär sig att anpassa sina rörelser till takt och rytm i rörelser till musik och i danser
 • utveckla din förmåga att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med andra
 • lär sig att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge
 • utvecklar förståelse för samband mellan fysisk aktivitet och hälsa
 • visa att du accepterar idrottens regler, fair-play samt övriga elevers olikheter
 • Utveckla dina grovmotoriska grundformer, som t. ex springa, hoppa, klättra
 • Utveckla din samarbetsförmåga
 • utveckla och fördjupa din rörelseförmåga och lust att röra dig

Detta gör vi på lektionerna

  • olika lekar och idrotter i natur och utemiljö samt i idrottssalen
  • redskapsövningar
  • skadeförebyggande till exempel genom uppvärmning och stretching
  • takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik
  • Vi arbetar med olika samarbetsövningar
  • simning i mag- och ryggläge
  • Vi avslutar varje lektion med att reflektera hur det gått
  • samtala om olika fysiska aktiviteter, levnadsvanor mm.

 

 

 

Detta kommer att bedömas

 • din förmåga att anpassa rörelser till aktiviteten
 • din förmåga att delta i lekar, spel och idrotter
 • din aktivitetsgrad i våra aktiviteter och då din vilja att göra ditt bästa
 • Din förmåga att genomföra grundmotoriska övningar
 • din simkunnighet
 • din förmåga att resonera om hur olika fysiska aktiviteter påverkar hälsan
 • din förmåga att förstå regler i lekar och spel och följa dem.
 • din förmåga att samarbeta med kompisar i olika situationer.

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: