👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjöar och vattendrag

Skapad 2016-12-08 10:24 i Hästhagenskolan Lerum
Arbete kring sjöar och vattendrag
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vi kommer under fyrans sista veckor att arbeta med sjö och vattendrag. Vi får kika på vilka olika sjöar som finns och ta reda på vilken sjö Sävelången är. Ta ett djupt andetag för nu dyker vi.

Innehåll

 MÅLET MED UNDERVISNINGEN

Målet med undervisningen är att du skall lära dig om olika typer av sjöar som finns i vårt land. Du kommer också få lära dig olika arter av djur och växter som lever i och kring sjön. Fotosyntesen är en process som är källan till allt liv, denna kommer du ha lärt dig om när vi är färdiga med detta område.

 

3. SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

Vi kommer att:

 • göra en bild av en sjö i genomskärning och sätta in djur och växter efter hand arbetet fortskrider.
 • titta på film.
 • besöka sjön
 • läsa faktatexter

Du kommer under arbetet utveckla din begreppsliga förmåga då vi kommer att ha med en hel del begrepp.

 

4. DETTA SKALL BEDÖMAS 

Efter avslutat arbete skall du kunna begreppen kring en sjö.

Jag kommer bedöma era kunskaper genom att ha ett prov på begreppen. Jag kommer även att titta på ditt deltagande under arbetet kring bilden av sjön samt din förmåga att planera och genomföra en undersökning vid sjön.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6