Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känslor

Skapad 2016-12-08 14:38 i Skattkistans förskola Hörby
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
Det här gör mig glad sa ett barn.

Innehåll

Detta vill vi utveckla

Fokusera på att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling. Att skapa en trygg och glad barngrupp där alla barn känner att de har en plats, tas på allvar, respekteras och respektera andra. Att kunna hantera sina känslor är en avgörande faktor och för hur vi fungerar tillsammans med andra människor och hur vi handskas med konflikter. Vi vill öka barnens förståelse för sina och andras känslor

Så här ska det gå till

Vi skall jobba med ett material som heter Stegvis.

Vi tittar på lärplattan.

Ställer frågor där barnen berättar om hur de känner.

Rita in våra känslor i olika bilder

Vi köper in ett material som vi kan ha till stöd när vi pratar om det.

Jobba även kreativt med det.

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Genom att fotografera, dokumentera i unikum och på våra väggar.

Vi diskuterar med barnen kring olika känslor och sätter upp deras tankar inne på avdelningen.

Vi kommer också att jobba med massagesagor och avslappning.

Hur blev det?

19/10 Vi har börjat prata med barnen om hur man känner när man är glad och lessen. Tittat på bilder och själva fått rita och visa med sig själva hur de ser ut när man är glad respektive lessen. Berättat med ord vad som gör dem glada och vad som gör dem lessna.

14/11. Ett par dagar i veckan har vi jobbat med massagsagor och avslappning och då även använt oss av piggbollar.  En vuxen har visat hur man gör och så har barnen gjort efter på varandra. Det som är viktigast har varit att innan man börjar så måste man fråga kompisen framför om man får röra vid honom eller henne.Det här har tagit lite tid för en del barn att känna sig bekväma med detta men för andra har det varit avslappnande. Barnen har blivit mer och mer engagerade och tar även egna initiativ till detta nu. 

  

8/12 De flesta barnen är nu med och både vill beröra och vill bli berörda. Vi har också tittat på ett par olika filmer som vi sedan diskuterat i mindre grupper vad det fanns för olika känslor i den och vi ritade av ett barn och så tog vi upp de känslor som barnen uppfattade i filmen och frågade var på kroppen den aktuella känslan fanns.

 2/2 Nu har vi pratat om hur vi känner oss när vi är arga, rädda och förvånade och har både ritat in oss var i kroppen vi känner det och visat med olika bilder hur vi kan se ut i våra känslor.

9/2 Vi har fått ner 3 olika appar på vår iPad som heter Puffarna där barnen kan både måla, fotografera, kategorisera, spela spel och lära tecken till olika känslor. Det har blivit väldigt populärt att speciellt fotografera sig själva när de visar hur de ser ut i de olika känslorna.

14/3 Nu har vi bara lagt oss på golvet och lyssnat till olika och övningar från en app som heter Mitt lugn där man ska rensa huvet från alla tankar och slappna av.

 

 

Analys/Reflektion

Barnen har mer och mer blivit medvetna om sina egna och andras känslor och fått en förståelse för att respektera varandra och om någon säger stopp, jag vill inte så slutar man. Rätten att säga STOPP till min kropp har öppnat en medvetenhet hos barnen, det har även öppnat upp en lyhördhet gentemot varandra.

Många barn har öppnat upp och vågar prata om sina känslor mycket mer än vad de gjort tidigare. Det har varit stor hjälp för oss pedagoger i arbetet med olika förhållningssätt gentemot varje barn och deras välmående och trygghet i vardagen och även i grupp, då alla har blivit medvetna om att vi kanske känner olika för saker och att vi inte känner samma saker varje dag.

Massagen och avslappningen har vi använt oss av för att barnen skall kunna ha en lugn stund och verkligen känna efter vem är jag och vad vill jag. Barnen har uttryckt att de tycker det behagligt och skönt med både rörelser samt rörelserna med pigg bollarna.

Barnen har med hjälp av både bilder och Ipad fått hjälp  med hur man kan uttrycka sina känslor, samt vikten  av hur motparten läser av dem och respekterar dem.

 

Vad behöver nu utvecklas? 

Detta arbete med våra känslor får aldrig sluta då alla får en bättre självkänsla och kan lättare förstå varandra både kroppsspråk och verbalt språkligt

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: