Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckla ditt eget skrivande

Skapad 2016-12-10 14:35 i Irstaskolan Västerås Stad
Utveckla ditt skrivande och skapa sammanhängande och beskrivande texter med ett nyanserat språk.
Grundskola 6 Svenska
Genom tiderna har språket varit människans främsta redskap för att kommunicera med varandra. Ett sätt att förmedla tankar, åsikter och idéer.

Ni ska under närmsta månaderna lära er mer om hur man skriver mer utvecklade texter med gott sammanhang, bra meningsbyggnad, varierat språk samt beskrivningar av personer och miljöer. Ni kommer bearbeta era texter själva och med hjälp av andra.

Innehåll

Syfte

Att kunna formulera sig i skrift för att få fram sina åsikter, tankar och känslor.

Att skapa struktur och sammanhang i sina texter.

Att känna till olika sätt att skriva på och att kunna skrivregler.

Våra mål

När vi har arbetat med detta ska du kunna:
skriva en berättelse med en röd tråd så att man kan följa handlingen
skriva och redigera din text på dator
bearbeta din text efter att någon har lyssnat på den
lyssna på andras texter och ge dem råd hur de kan förbättra dem
skriva med bra meningsbyggnad
stava rätt på de vanligaste orden
använda skiljetecken på rätt sätt
använda ordlistor och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta med skrivprosessen:
tankekartor
skriva utkast
läsa varandras utkast
bearbeta våra texter
rätta våra texter
skriva dem på iPads

Vi kommer också att arbeta med beskrivningar av personer och miljöer med en del utgångspunkter i Skrivrummet Zick-Zack


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Skriva

F
E
C
A
Berättande text
 • Sv  E 6
Nivå ännu inte uppnådd.
Jag kan skriva en text som är enkel och begriplig. Texten har viss koppling till uppgiften.
Jag kan skriva en text med tydlig struktur. Texten har koppling till uppgiften.
Jag kan skriva en mer utvecklad text. Texten har bra koppling till uppgiften.
Person och miljöbeskrivning
Innehåll (gestaltande beskrivningar, händelseförlopp)
 • Sv  E 6
Nivå ännu inte uppnådd.
Jag kan skriva en text som har enkla beskrivningar av personer och miljö. Jag radar upp händelser.
Jag kan skriva en text som har beskrivning av personer och miljö. Jag återger händelser och förmedlar upplevelser.
Jag kan skriva en text som har bra och utförliga beskrivningar av personer och miljö. Jag förmedlar upplevelser och utvecklar dem.
Stavning
 • Sv  E 6
Nivå ännu inte uppnådd.
Jag är ganska säker på att stava rätt.
Jag stavar oftast rätt och de stavfel jag gör stör inte förståelsen.
Jag stavar de flesta ord rätt.
Skiljetecken
skrivregler
 • Sv  E 6
Nivå ännu inte uppnådd.
Jag kan skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag använder oftast skiljetecken på rätt plats.
Jag använder skiljetecken på rätt plats.
Språk
språklig variation, meningsbyggnad
 • Sv  E 6
Nivå ännu inte uppnådd.
Jag kan skriva texter där jag ibland varierar mitt ordval. Orden i meningen är ofta i rätt ordning.
Jag kan skriva texter där ordvalet är ganska varierat. Meningarna innehåller sambandsord och börjar på olika sätt.
Jag kan skriva texter med passande och varierat ordval. Jag skriver korrekta och varierade meningar som börjar på olika sätt, innehåller både huvudsats och bisats.
Tempus
tempus (dåtid/nutid/framtid
 • Sv  E 6
Nivå ännu inte uppnådd.
Tempus används oftast rätt.
Tempus används rätt.
Tempus varieras medvetet i texten, t ex tillbakablickar/ parallellhandling i berättelsen.
Bearbetning av text
Ta emot respons och förbättra sin egen text.
 • Sv  E 6
Nivå ännu inte uppnådd.
Jag kan bearbeta några saker i min text utifrån den respons jag fått.
Jag kan bearbeta flera saker i min text utifrån den respons jag fått som gör att texten blir tydligare och kvaliteten höjs.
Jag kan självständigt bearbeta min text utifrån den respons jag fått som gör att texten blir tydligare och kvaliteten höjs.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: