Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2016-12-10 21:12 i Noltorpsskolan Alingsås
Vi ska arbeta med kraft och rörelse under några lektioner.
Grundskola 4 – 6 Fysik
Vi kommer att ta reda på vad som menas med kraft och rörelse under några veckor.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi kommer under några lektioner att arbeta med kraft och rörelse. Vi tar reda på vad man menar med en kraft och hur krafter kan få något att röra sig mm.

Konkreta mål:

Målet med undervisningen är att du ska lära dig:

 • något om vad som menas med en kraft
 • hur krafter kan få något att röra sig
 • vad som menas med friktion, balans, jämvikt och tyngdpunkt
 • att utföra ett experiment och förklara ditt resultat samt jämföra detta med klasskamraters resultat. Du ska i dina förklaringar använda dig av fysikens begrepp så som kraft, motstånd, friktion, balans, jämvikt mm.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • berätta något om vad som menas med en kraft
 • beskriva hur krafter kan få något att röra sig
 • berätta/visa vad som menas med friktion, balans, jämvikt och tyngdpunkt
 • utföra experiment och redogöra för hur du gjort och förklara varför ditt resultat blev som det blev
 • jämföra ditt resultat i experimenten med klasskamraters resultat och resonera kring varför ni eventuellt har fått olika resultat
 • använda fysikens begrepp i dina förklaringar, som t ex kraft, motstånd, friktion, balans, jämvikt mm.

Undervisning:

Vi kommer under några lektioner att arbeta med läromedel där vi följer ett experiment, samt själva utföra experiment där vi testar hur kraft och rörelse hör ihop. Genom experiment och diskussioner samt faktasökning ska vi tillsammans sträva efter att nå ovanstående mål.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6

Matriser

Fy
Kraft och rörelse

Rubrik 1

Kraft och rörelse
Nivå 1
Grundläggande kunskaper
Nivå 2
Goda kunskaper
Nivå 3
Mycket goda kunskaper
Aspekt 1
Undersökningar
 • Fy  A 6
Du genomför undersökningar utifrån en instruktion med stöd.
Du genomför undersökningar utifrån en instruktion med visst stöd.
Du genomför experiment utifrån en instruktion självständigt.
Ny aspekt
Dokumentation, laborationsrapport
 • Fy  A 6
Du skriver en enkel laborationsrapport med stöd.
Du skriver en relativt utvecklad laborationsrapport där det går att följa din arbetsgång.
Du skriver en väl utvecklad laborationsrapport där man tydligt kan följa din arbetsgång.
Ny aspekt
Kunskaper, begreppsanvändning
 • Fy  A 6
Du visar grundläggande kunskaper och använder mestadels ett enkelt språk i dina förklaringar till olika krafter och rörelser.
Du visar goda kunskaper och använder ett relativt utvecklat språk för att förklara olika krafter och rörelser.
Du visar mycket goda kunskaper och använder mestadels ett väl utvecklat språk i dina förklaringar till olika krafter och rörelser.
Ny aspekt
Jämföra resultat
 • Fy  A 6
Du kan med stöd jämföra ditt resultat i undersökningarna med andras och enkelt förklara varför det blev eventuella olikheter i resultatet.
Du kan jämföra ditt resultat i undersökningarna med andras och relativt väl förklara eventuella olikheter i resultatet.
Du kan jämföra ditt resultat med andras i undersökningarna samt på ett välutvecklat sätt förklara eventuella olikheter i resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: