Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rena rama medeltiden

Skapad 2016-12-12 14:07 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 5 Religionskunskap Svenska Geografi Historia
Du ska få lära dig om livet på medeltiden i och omkring Sverige.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

Hur samhället var organiserat på medeltiden, vem som bestämde och varför. 

Hur vardagen kunde se ut för olika människor på medeltiden beroende på var de bodde och hur de försörjde sig. 

Vad som kännetecknar en deckare. 

 

Så här kommer vi att arbeta:

Läsa i historieboken och se på film för att lära oss fakta om medeltiden. 

Öva begrepp med hjälp av frågespel. 

Skriva en deckarberättelse som utspelar sig på medeltiden utefter en mall. 

Lyssna på deckare. 

Läsa en roman med anknytning till medeltiden.

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Hur faktan i din deckarberättelse stämmer överens med det vi vet om livet på medeltiden.

Utifrån hur det går på kunskapstest och frågespel där vi övar begrepp. 

Lyssna på ditt deltagande i diskussioner kring text. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Hi Re Sv Ge
Medeltiden

Bra
Bättre
Enastående
Fakta
Du har med enstaka fakta i din deckare som stämmer med hur det var på medeltiden.
Du har med mycket fakta i din deckare som stämmer med hur det var på medeltiden.
Du har använt fakta från medeltiden för att påverka handlingen i din deckare.
Makt
Du visar i din deckare att du vet något om hur samhället var organiserat på medeltiden.
Du visar på många sätt att du vet hur samhället var organiserat på medeltiden.
Du visar att du förstått hur samhället var organiserat på medeltiden och hur detta påverkade människor.
Granskning
Du har kommenterat en kompis deckare angående vad hen har haft med för fakta från medeltiden.
Du har kommenterat en kompis deckare angående vad hen har haft med för fakta från medeltiden och gett förslag på förbättringar.
Du har kommenterat en kompis deckare angående vad hen har haft med för fakta från medeltiden och gett förslag på förbättringar och sedan följt upp det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: