Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måla med spelkulor

Skapad 2016-12-12 16:14 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Syftet med denna aktivitet är att barnen ska utmanas och utvecklas sina förmågor i att måla med olika tekniker. Det ska vara roligt och meningsfullt för barnen att dem ska lära sig nya saker.

Innehåll

 

Strävansmål

 • Att varje barn utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
 • Att varje barn utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
 • Att varje barn uppleva att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker
 • Utveckla barnens vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan

 

VAD ska utvecklas/utmanas?

Förmågor:

Att barnen utvecklar sin nyfikenhet och sin lust, att leka och lära, att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, uppleva att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker och stärka barns tillit till den egna förmågan

 

Objekt:

 • Olika färg
 • spelkulor
 • knäckebröd förpackningen
 • pedagog
 • 4-5 barn

 

Vem/vilka:

Denna aktivitet gör vi i grupper om 4-5 barn och en pedagog är med för att skapa förutsättningar för alla barn ska lyckas och utmanas.

 

Förberedelser:

Pedagogen tar fram ett knäckebröd förpackning till varje barn och häller i olika färger i förpackningen med en eller flera spelkulor på.

 

Aktiviteter:

Måla med spelkulor

Barnen får måla med kullan utan att hålla den i handen, utom barnen får måla med en spelkula genom att röra förpackning försiktigt. Barnen får måla med en spelkula först och efter att dem har provat att måla med en spelkula får barnen en eller två spelkulor till och försätter barnen att måla.

 

Efterarbete:

Pedagogerna skriver lärloggar där barnen får möjligheten att reflektera kring sitt lärande och känna sig delaktiga i dessa.

Utvärdera denna PP vid våra checkpoints och se hur lärandet slagit den på barnen. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: