Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delårsutvärdering

Skapad 2016-12-12 16:43 i Eklanda Torgs förskola Mölndals Stad
Förskola
Klätterträdet Delårsutvärdering

Innehåll

Normer och värden - vi arbetar mycket med barnen om att respektera varandras olikheter och likheter, pratat om att våra familjeförhållanden ser olika ut och hur vi är värda lika oavsett hudfärg, religion och sexuell bakgrund. Genom dramatisering under samlingar i smågrupper i vårt tema relationer.  Vid utevistelse pratar vi mycket om att vi ska vara rädda om vår miljö, på promenader genom att plocka upp skräp och gå och sortera vid miljöstationen och ta hand om djur och natur. 

 

Matematik - i vardagssituationer och på samlingar i grupper, genom att prata rum och lägen, mängd under fruktstunder, antal och former, över och under. 

 

Motorik - genom dans, bygger hinderbanan både inomhus och utomhus, vi pratar om kost att det är viktigt att röra på sig.  

 

Språk - veckans barn, övar på turtagning och att lyssna på varandra, barnen får vara veckans barn och berätta om sig själva och sin familj. Vi skulle behöva ge mer tid till diskussion med barnen. Vi behöver bli bättre på att prata med föräldrar kring barnens kultur hemma vid annat modersmål och kulturella identitet. 

 

Naturvetenskap / teknik - vi behöver bli bättre med att arbeta med experiment , byggmaterial ,er återvinningsmaterial till bygg och pyssel. Barnen konstruerar mycket med plus plus, duplo. Hjälp till att bygga med mer olika material. 

 

Social kompetens - vi jobbar mycket med gruppens trygghet, att barnen ska vara trygga i grupp och stärkas individuellt. Jobbar med barnen vid konflikthantering för att barnen ska fungera. Barnen har mycket nyfikenhet och lust att lära, är väldigt hängivna till att utforska. Vi behöver hitta en plan kring att arbeta med det kulturella mer. 

 

Barns inflytande - barnen får bestämma över sin egen aktivitet men vi stöttar ibland och ger dom fler möjligheter vid deras behov. Vi pratar om att vara rädda om våra saker och förskolans miljö. Att respektera varandra. 

 

Kreativitet - tillgängligt material för barnen till kreativitet, pyssel, färger vid förfrågan men vi vill ta fram det mer. Dramatisera dilemman vid samlingar, prata mer om läsningen, boksamtal. Förstår innebörden av det man hör. Lärplattan används mycket. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: