Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1

Skapad 2016-12-12 17:00 i Irstaskolan Västerås Stad
Under läsåret kommer vi att arbeta med bokstavsinlärning, där du ska lära dig känna igen, skriva och koppla bokstäverna till rätt bokstavsljud. Du ska även lära dig känna igen vanliga ord, ordbilder som du läser. Du ska kunna berätta några händelser, upplevelser eller historier som du varit med om för andra. Du ska kunna lyssna på andra och återberätta något du hört.
Grundskola 1 Svenska
Under läsåret kommer du att få jobba med bokstavsinlärning. Du ska lära dig hur bokstäverna formas - hur de skrivs, både versaler och gemener.

Du ska känna igen alla bokstäverna och kunna skriva enklare ord. Du ska veta vilket bokstavsljud som hör till vilken bokstav. När du läser ska du känna igen några vanliga ord, ordbilder.

Du ska kunna berätta några händelser, upplevelser eller historier du varit med om för andra. Du ska kunna lyssna på andra och återberätta något du hört.

Innehåll

Syfte

Undervisningen syftar till att utveckla följande förmågor:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Följande delar av det centrala innehållet behandlas:

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter. 
 • Skriva olika typer av texter.
 • Handstil och skriva på dator. 
 • Språkets struktur med t.ex. stor och liten bokstav, punkt. 
 • Alfabetet 
 • Sambandet mellan ljud och bokstav. 
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande.
 • Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll.
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn.

Aktiviteter/ så här ska vi arbeta:

TALA/LYSSNA

 • Berätta regelbundet om vardagliga händelser, vad man upplevt, läst, sett och lärt.
 • Återberätta sagor som man fått berättat. Göra enkla dramatiseringar.

LÄSA

 • Träna språkljuden och koppla dem till rätt bokstav.
 • Lära dig enkla ordbilder t.ex. jag, du, och, en, ett.
 • Läsa enklare och ljudenliga texter och förstå innehållet.
 • Lyssna till högläsning.

SKRIVA

 • Skriva gemener och versaler.
 • Använda stor bokstav och punkt.
 • Skriva enkla texter till bilder.

Kunskapskrav

Det här ska du kunna:

 • Du ska bli medveten om varför det är viktigt att kunna läsa och skriva.
 • Du ska kunna bokstäverna och bokstavsljuden och ljuda korta ljudenliga ord.
 • Du ska kunna skriva meningar med stor bokstav och punkt.
 • Du ska kunna berätta om en sak eller en händelse så att andra förstår.

Såhär visar du dina kunskaper:

 • Löpande på lektionerna. 
 • Genom samtal och observationer. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv
Svenska år 1

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Förmågan att veta bokstavens namn och kunna forma den.
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du kan namnen på bokstäverna och kan skriva dem.
Förmågan att kunna läsa enkla ordbilder, meningar och instruktioner.
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du kan läsa enkla ordbilder, instruktioner och enkla meningar.
Förmågan att skriva ord och korta texter.
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du kan skriva enklare meningar.
Förmågan att kunna samtala och lyssna i grupp.
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Du kan berätta och samtala i grupp om vardagliga händelser samt lyssna och förstå en muntlig instruktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: