Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

A Movie Review

Skapad 2016-12-13 12:12 i Apalbyskolan Västerås Stad
Vi ser en film tillsammans och sedan ska du skriva en recension.
Grundskola 8 – 9 Engelska
A Movie Review

Innehåll

Syfte

Syftet med denna uppgift är att låta dig som elev se en bra film på engelska med ett intressant budskap. Sedan är det meningen att du genom skrift ska få beskriva upplevelsen.

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Undervisningen

Ni ser en valfri film

Därefter skriver du en egen recension.

Bedömning

De saker jag kommer att bedöma i din text är följande:

Språket

Grammatiken

Stavningen

Tankar och kopplingar (som har med filmens budskap att göra). Förståelsen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9

Matriser

En
Engelska: A Movie Review

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Språk
Enkelt språk med ett grundläggande ordförråd.
Du har ett bra språkbruk och använder varierat och välanpassat bra ordförråd.
Du använder det engelska språket på ett mycket bra sätt.
Grammatik
Du kan det mest grundläggande reglerna men gör ett antal grammatiska fel.
Du gör ett fåtal grammatiska fel i texten och visar på grammatisk säkerhet.
Du visar att du behärskar grammatiken på ett mer avancerat sätt.
Stavning
Kan grunderna med att antal stavfel.
Du har få stavfel.
Du har en korrekt stavning.
Tankar/Kopplingar
( Förståelse)
Få egna tankar. Något enkelt formulerade.
Du har god förståelse och utvecklade åsikter.
Du har mycket god förståelse och välutvecklade åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: