👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska 2014-2018 Mimer

Skapad 2016-12-13 12:50 i Freinetskolan Mimer Freinet
Franska åk 7, planering, bedömning, kunskapsmål.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Att lära sig ett språk är en fantastisk resa. Det handlar dels om att öva upp sin förmåga att uttrycka sig, tala, skriva, höra, läsa, uppfatta någonting på ett nytt sätt. Dels handlar det om att lära känna en annan kultur, historia, människor. I den värld vi lever i idag är språk ett extra kort för att kommunicera med människor och ha roligt. Varje vecka använder vi oss av vårt instrument för att täcka olika delar av inlärning; lyssna, se, prata.. Under vissa lektioner fokuserar vi kanske mer på ett typ av inlärningssätt och förmågor för att fördjupa oss. Här står det vad vi gör i den här årskursen, vad du kan förvänta dig av läsåret i franska och hur det bedöms.

Innehåll

Språkundervisning i franska åk 7

Varje vecka arbetar eleven med att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Detta gör vi genom att

 • Börja varje lektion med att samtala och använda oss av de ord som vi kan
 • Göra övningar där vi rör på oss för minnesträning
 • Använder sig av Quizlet, där klassen har sitt eget ordförråd digitalt och kan öva, förbereda sig
 • Övar uttal genom att lyssna och uttala ord
 • Läsa kortare texter, översätta, återge 
 • Lyssna på dialoger, sagor, film och annat ljudmaterial
 • Skriva grundläggande texter så som presentationer
 • Spontana rollspel och förberedda dialoguppspelningar
 • Öva grammatik: obestämd och bestämd form, singular och plural, verb i presens, possessiva pronomen, prepositioner
 • Öva glosor: hälsningsfraser, presentera sig själv, andra, ställa frågor, räkneord, veckodagar, månader, årstider, kläder, kroppsdelar, djur, mat, klockan
 • Producera texter, berättelser, dialoger, rollspel
 • Realia: Frankrike, fransktalande länder, franskspråkig kultur, franska skolan, samhället

Bedömning

Bedömning sker enligt skolverkets regler; genom att se elevens utveckling kopplat till kunskapsmålen. Det sker genom att följa elevens utveckling under läsårets gång och erbjuda eleven material för de saker som hen behöver öva på.

Rent praktiskt så har eleven planerade och oplanerade prov i olika storlek, dictéer, gloslekar, framställningar samt inlämningsuppgifter.

Matriser

M2
Kunskapskrav för Franska åk 7-9

 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Ej tillräcklig
På god väg
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Avancerad nivå
Receptiv förmåga
* Läs- och hörförståelse
Jag har inte provat detta än
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
* Förmåga att tolka och analysera innehåll
Jag har inte provat detta än
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
* Förmåga att använda olika strategier för att underlätta förståelse
Jag har inte provat detta än
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
* Förmåga att söka och välja relevanta texter från olika medier för egen bearbetning
Jag har inte provat detta än
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kommunikativ förmåga
* Förmåga att formulera sig i tal och skrift
Jag har inte provat detta än
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
* Förmåga att anpassa och bearbeta språket
Jag har inte provat detta än
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
* Förmåga att integrera och anpassa språket efter syfte och mottagare
Jag har inte provat detta än
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Språkliga strategier
* Förmåga att använda olika strategier för att förbättra interaktionen
Jag har inte provat detta än
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Realia
* Förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
Jag har inte provat detta än
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.